Obsah

Poskytnuté informace

2017

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

00808_2017.pdf Staženo: 280x

Žádost osdělení

žádost o sdělení evidence "šikanózních" žádostí o informace; počet žádostí v letech 2015-2016

04506_2017.pdf Staženo: 295x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

03816_2017.pdf Staženo: 285x

Žádost o sdělení

počet vyřízených žádostí o vyjmutí ze ZPF

16012017.pdf Staženo: 272x

Žádost o sdělení

kopie usnesení ZM ohledně prodeje smluv SPM Soběslav, s.r.o. a SPM Glöckner Soběslav, s.r.o.

03576_2017.pdf Staženo: 271x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

02558_2017.pdf Staženo: 243x

Žádost o sdělení

seznam členů RM a jejich politická příslušnost od r. 2002

01870_2017.pdf Staženo: 271x

Žádost o sdělení

byty zvláštního určení dle § 2300 zák. č. 89/2012 Sb.

10012017.pdf Staženo: 326x

2016

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

23801_2016.pdf Staženo: 268x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

12714_2016.pdf Staženo: 263x

Žádost o sdělení

předání kopie protokolu z přestupkového spisu

11525_2016.pdf Staženo: 286x

Žádost o sdělení

předání kopie přestupkového spisu

03624_2016.pdf Staženo: 285x

Žádost o sdělení

předání kopie spisu Policie ČR z přestupkového spisu

09693_2016.pdf Staženo: 297x

Žádost o sdělení

předání kopie policejního spisu a kopie protokolu o projednání přestupku

16008_2016.pdf Staženo: 288x

Žádost o sdělení

předání kopie protokolu z přestupkového spisu

18045_2016.pdf Staženo: 277x

Žádost o sdělení

předání kopie protokolu z přestupkového spisu

11534_2016.pdf Staženo: 266x

Žádost o sdělení

užívání objektu bývalé kovárny v obci Mokrá - doplnění informací

23733_2016.pdf Staženo: 296x

Žádost o sdělení

informace o neprobíhání přestupkového řízení

23867_2016.pdf Staženo: 302x

Žádost o sdělení

odborný dendrologický posudek stromů v Soběslavi na náměstí u kostela sv. Petra a Pavla

22484_2016.pdf Staženo: 318x

Žádost o sdělení

poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

21517_2016.pdf Staženo: 326x

Stránka