Obsah

Poskytnuté informace

2017

Žádost o sdělení

přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle §17 odst. 2 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

17353_2017.pdf Staženo: 300x

Žádost o sdělení

zajišťování zpětného odběru obalů

14537_2017.pdf Staženo: 297x

Žádost o sdělení

žádost o zaslání staveb. povolení MS/16104/2016 a zda byl vydán souhlas JVS ke vstupu na soukr. pozemek

16556_2017.pdf Staženo: 304x

Žádost o sdělení

vymáhání pohledávek

15063_2017.pdf Staženo: 321x

Žádost o sdělení

žádost o informace z DTMM města Soběslav

14733_2017.pdf Staženo: 301x

Žádost o sdělení

přestupková řízení řešená starostou města v letech 2015, 2016 a 2017; organizační řád MěÚ Soběslav

14154_2017.pdf Staženo: 324x

Žádost o sdělení

žádost o poskytnutí mapové vrstvy kanalizace, rozvodů pitné vody, rozvodů plynu a rozvodů NN z aktuální DTMM města Soběslav

12856_2017.pdf Staženo: 320x

Žádost o sdělení

žádost o poskytnutí vnitřního předpisu MěÚ Soběslav, který upravuje určování úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu

13125_2017.pdf Staženo: 315x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

23801_2017.pdf Staženo: 328x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

11863_00808_02689_2017.pdf Staženo: 377x

Žádost o sdělení

žádost o sdělení seznamu smluv právnických osob , v nichž má město majetkovou účast

10901_2017.pdf Staženo: 350x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

09693_2017.pdf Staženo: 339x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

02689_2017.pdf Staženo: 333x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

00808_2017.pdf Staženo: 324x

Žádost osdělení

žádost o sdělení evidence "šikanózních" žádostí o informace; počet žádostí v letech 2015-2016

04506_2017.pdf Staženo: 339x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

03816_2017.pdf Staženo: 326x

Žádost o sdělení

počet vyřízených žádostí o vyjmutí ze ZPF

16012017.pdf Staženo: 307x

Žádost o sdělení

kopie usnesení ZM ohledně prodeje smluv SPM Soběslav, s.r.o. a SPM Glöckner Soběslav, s.r.o.

03576_2017.pdf Staženo: 311x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

02558_2017.pdf Staženo: 290x

Žádost o sdělení

seznam členů RM a jejich politická příslušnost od r. 2002

01870_2017.pdf Staženo: 315x

Stránka