Obsah

Poskytnuté informace

2017

Žádost o sdělení

žádost o poskytnutí mapové vrstvy kanalizace, rozvodů pitné vody, rozvodů plynu a rozvodů NN z aktuální DTMM města Soběslav

12856_2017.pdf Staženo: 296x

Žádost o sdělení

žádost o poskytnutí vnitřního předpisu MěÚ Soběslav, který upravuje určování úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu

13125_2017.pdf Staženo: 284x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

23801_2017.pdf Staženo: 307x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

11863_00808_02689_2017.pdf Staženo: 308x

Žádost o sdělení

žádost o sdělení seznamu smluv právnických osob , v nichž má město majetkovou účast

10901_2017.pdf Staženo: 324x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

09693_2017.pdf Staženo: 319x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

02689_2017.pdf Staženo: 309x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

00808_2017.pdf Staženo: 295x

Žádost osdělení

žádost o sdělení evidence "šikanózních" žádostí o informace; počet žádostí v letech 2015-2016

04506_2017.pdf Staženo: 319x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

03816_2017.pdf Staženo: 302x

Žádost o sdělení

počet vyřízených žádostí o vyjmutí ze ZPF

16012017.pdf Staženo: 284x

Žádost o sdělení

kopie usnesení ZM ohledně prodeje smluv SPM Soběslav, s.r.o. a SPM Glöckner Soběslav, s.r.o.

03576_2017.pdf Staženo: 286x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

02558_2017.pdf Staženo: 256x

Žádost o sdělení

seznam členů RM a jejich politická příslušnost od r. 2002

01870_2017.pdf Staženo: 287x

Žádost o sdělení

byty zvláštního určení dle § 2300 zák. č. 89/2012 Sb.

10012017.pdf Staženo: 353x

2016

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

23801_2016.pdf Staženo: 282x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

12714_2016.pdf Staženo: 274x

Žádost o sdělení

předání kopie protokolu z přestupkového spisu

11525_2016.pdf Staženo: 298x

Žádost o sdělení

předání kopie přestupkového spisu

03624_2016.pdf Staženo: 301x

Žádost o sdělení

předání kopie spisu Policie ČR z přestupkového spisu

09693_2016.pdf Staženo: 313x

Stránka