Navigace

Obsah

Územní studie Soběslav

ÚS Svákov - 2021

Podklad pro změnu ÚP

Výkres - Situace širší vztahy Staženo: 124x

Výkres - Urbanistický návrh Staženo: 149x

Výkres - Kanalizace a vodovod Staženo: 99x

Výkres - Elektro, plyn a teplovod Staženo: 74x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 96x

Výkres - Místní komunikace Staženo: 81x

Textová část Staženo: 103x

ÚS funkčního využití Na Ohradách - 2019

Podklad pro změnu ÚP

Výkres - Návrh funkčního využití Staženo: 116x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 93x

Výkres - Technická infrastruktura Staženo: 72x

Textová část Staženo: 62x

ÚS Průmyslová zóna - 2014

U dálnice v Soběslavi

Výkres - Urbanistická a funkční regulace Staženo: 97x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 81x

Výkres - Inženýrské sítě Staženo: 72x

Výkres - Situace širší vztahy Staženo: 72x

Výkres - Komunikace příčné řezy Staženo: 74x

Textová část Staženo: 67x

ÚS U Letiště - 2012

Výkres - Situace širší vztahy Staženo: 62x

Výkres - Urbanistický návrh Staženo: 66x

Textová část Staženo: 48x

Stránka