Navigace

Obsah

Územní studie Soběslav

ÚS Svákov - 2021

Podklad pro změnu ÚP

Výkres - Situace širší vztahy Staženo: 31x

Výkres - Urbanistický návrh Staženo: 32x

Výkres - Kanalizace a vodovod Staženo: 13x

Výkres - Elektro, plyn a teplovod Staženo: 17x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 23x

Výkres - Vlastnické vztahy Staženo: 23x

Výkres - Místní komunikace Staženo: 23x

Textová část Staženo: 24x

ÚS funkčního využití Na Ohradách - 2019

Podklad pro změnu ÚP

Výkres - Návrh funkčního využití Staženo: 32x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 19x

Výkres - Technická infrastruktura Staženo: 19x

Výkres - Vlastnické vztahy Staženo: 18x

Textová část Staženo: 18x

ÚS Průmyslová zóna - 2014

U dálnice v Soběslavi

Výkres - Urbanistická a funkční regulace Staženo: 22x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 18x

Výkres - Inženýrské sítě Staženo: 19x

Výkres - Vlastnické vztahy Staženo: 19x

Výkres - Situace širší vztahy Staženo: 17x

Výkres - Komunikace příčné řezy Staženo: 18x

Textová část Staženo: 19x

Stránka