Navigace

Obsah

Územní studie Soběslav

ÚS Svákov - 2021

Podklad pro změnu ÚP

Výkres - Situace širší vztahy Staženo: 162x

Výkres - Urbanistický návrh Staženo: 213x

Výkres - Kanalizace a vodovod Staženo: 138x

Výkres - Elektro, plyn a teplovod Staženo: 105x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 136x

Výkres - Místní komunikace Staženo: 133x

Textová část Staženo: 144x

ÚS funkčního využití Na Ohradách - 2019

Podklad pro změnu ÚP

Výkres - Návrh funkčního využití Staženo: 152x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 125x

Výkres - Technická infrastruktura Staženo: 102x

Textová část Staženo: 91x

ÚS Průmyslová zóna - 2014

U dálnice v Soběslavi

Výkres - Urbanistická a funkční regulace Staženo: 137x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 115x

Výkres - Inženýrské sítě Staženo: 105x

Výkres - Situace širší vztahy Staženo: 104x

Výkres - Komunikace příčné řezy Staženo: 105x

Textová část Staženo: 107x

ÚS U Letiště - 2012

Výkres - Situace širší vztahy Staženo: 88x

Výkres - Urbanistický návrh Staženo: 92x

Textová část Staženo: 74x

Stránka