Navigace

Obsah

Územní studie Soběslav

ÚS Svákov - 2021

Podklad pro změnu ÚP

Výkres - Situace širší vztahy Staženo: 201x

Výkres - Urbanistický návrh Staženo: 258x

Výkres - Kanalizace a vodovod Staženo: 165x

Výkres - Elektro, plyn a teplovod Staženo: 133x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 163x

Výkres - Místní komunikace Staženo: 155x

Textová část Staženo: 174x

ÚS funkčního využití Na Ohradách - 2019

Podklad pro změnu ÚP

Výkres - Návrh funkčního využití Staženo: 179x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 150x

Výkres - Technická infrastruktura Staženo: 144x

Textová část Staženo: 109x

ÚS Průmyslová zóna - 2014

U dálnice v Soběslavi

Výkres - Urbanistická a funkční regulace Staženo: 178x

Výkres - Dopravní řešení Staženo: 143x

Výkres - Inženýrské sítě Staženo: 132x

Výkres - Situace širší vztahy Staženo: 128x

Výkres - Komunikace příčné řezy Staženo: 134x

Textová část Staženo: 140x

ÚS U Letiště - 2012

Výkres - Situace širší vztahy Staženo: 107x

Výkres - Urbanistický návrh Staženo: 110x

Textová část Staženo: 99x

Stránka