Navigace

Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb

Sociální služby pomáhají člověku řešit jeho nepříznivou sociální situaci. Pro mnohé z nás tak jsou nebo mohou být významnou oporou v různých životních obdobích. Sociální služby mají člověku pomáhat a mají podporovat jeho vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Je potřeba, aby sociální služby byly dostupné pro ty, kteří je potřebují.

Komunitní plánování sociálních služeb je postup, který mapuje místní potřeby a porovnává je s místními zdroji. Za zdroje lze považovat organizace poskytující sociální služby, veřejné finance pro oblast sociálních služeb, dobrovolníky, sponzorské organizace aj.

V ORP Soběslav byl proces komunitní plánování zahájen v roce 2012. Hlavním výstupem byl Komunitní plán sociálních služeb ORP Soběslav, zpracovaný na období 2014 – 2016.

Komunitní plán sociálních služeb ORP Soběslav

 

V listopadu 2017 byl zahájen dvouletý projekt Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Soběslav, v rámci kterého bude zpracován akční plán sociálních služebna rok 2019 a střednědobý plán na období 2020 – 2022.