Obsah

Poskytnuté informace

2019

Výroční zpráva za rok 2018

výroční zpráva za rok 2018 - informace podle 106/1999 Sb.

Vyrocni zprava_106_1999 Sb.pdf Staženo: 10x

Žádost o sdělení

projednání přestupku v případě umístění reklamního sdělení

02549_2019.pdf Staženo: 21x

Žádost o sdělení

vyvlastňovací řízení 2014 - 2018

01107_2019.pdf Staženo: 18x

Žádost o sdělení

využití služeb moderátora Petra Vojnara; počet obyvatel k 31.12.2018

00134_2019.pdf Staženo: 42x

2018

Žádost o sdělení

stavba polní cesty SO163 podél dálnice D3

02385_2018.pdf Staženo: 19x

Žádost o sdělení

žádost o sdělení počtu volných bytů a počtu žadatelů o umístění v DPS

25713_2018.pdf Staženo: 43x

Žádost o sdělení

žádost o zápisy redakční rady Hláska a Komise výstavby a ŽP

13641_2018.pdf Staženo: 117x

Žádost o sdělení

žádost o zaslání kopie spisového materiálu

13013_2018.pdf Staženo: 94x

Žádost o sdělení

náklady na zavedení GDPR

11644_2018.pdf Staženo: 106x

Žádost o sdělení

skládka odpadů Klenovice

06291_2018.pdf Staženo: 130x

Žádost o sdělení

seznam adres nemovitostí, ve kterých se nacházejí byty a nebytové prostory města Soběslavi

03135_2018.pdf Staženo: 190x

Žádost o sdělení

dotazy týkající se GDPR

03151_2018.pdf Staženo: 182x

Žádost o sdělení

investiční plány města Soběslav v letech 2018 - 2021

02520_2018.pdf Staženo: 161x

2017

Žádost o sdělení

Žádost o podrobný rozpočet projektu "Pořízení nových technologií do IS města Soběslavi"

27098_2017.pdf Staženo: 207x

Žádost o sdělení

Implementace Nařízení EP a Rady 2016/679 na MěÚ Soběslav

25241_2017.pdf Staženo: 180x

Žádost o sdělení

průzkumný vrt MH-25 v k. ú. Mažice

19053_2017.pdf Staženo: 213x

Žádost o sdělení

ptactvo ve městě

18044_2017.pdf Staženo: 201x

Žádost o sdělení

průzkumný vrt MH-25 v k. ú. Mažice

17870_2017.pdf Staženo: 202x

Žádost o sdělení

přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle §17 odst. 2 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

17353_2017.pdf Staženo: 205x

Žádost o sdělení

zajišťování zpětného odběru obalů

14537_2017.pdf Staženo: 206x

Stránka