Obsah

Poskytnuté informace

2019

Žádost o sdělení

postup úřadu v případě přestupku

12031_2019.pdf Staženo: 4x

Žádost o sdělení

rozhodnutí o přestupku

12028_2019.pdf Staženo: 3x

Žádost o sdělení

dobývací prostor Řípec

10628_2019.pdf Staženo: 12x

Žádost o sdělení

seznam uživatelů honiteb v působnosti MěÚ Soběslav

05242_2019.pdf Staženo: 49x

Výroční zpráva za rok 2018

výroční zpráva za rok 2018 - informace podle 106/1999 Sb.

Vyrocni zprava_106_1999 Sb.pdf Staženo: 49x

Žádost o sdělení

projednání přestupku v případě umístění reklamního sdělení

02549_2019.pdf Staženo: 63x

Žádost o sdělení

vyvlastňovací řízení 2014 - 2018

01107_2019.pdf Staženo: 58x

Žádost o sdělení

využití služeb moderátora Petra Vojnara; počet obyvatel k 31.12.2018

00134_2019.pdf Staženo: 87x

2018

Žádost o sdělení

stavba polní cesty SO163 podél dálnice D3

02385_2018.pdf Staženo: 64x

Žádost o sdělení

žádost o sdělení počtu volných bytů a počtu žadatelů o umístění v DPS

25713_2018.pdf Staženo: 73x

Žádost o sdělení

žádost o zápisy redakční rady Hláska a Komise výstavby a ŽP

13641_2018.pdf Staženo: 187x

Žádost o sdělení

žádost o zaslání kopie spisového materiálu

13013_2018.pdf Staženo: 128x

Žádost o sdělení

náklady na zavedení GDPR

11644_2018.pdf Staženo: 137x

Žádost o sdělení

skládka odpadů Klenovice

06291_2018.pdf Staženo: 162x

Žádost o sdělení

seznam adres nemovitostí, ve kterých se nacházejí byty a nebytové prostory města Soběslavi

03135_2018.pdf Staženo: 253x

Žádost o sdělení

dotazy týkající se GDPR

03151_2018.pdf Staženo: 214x

Žádost o sdělení

investiční plány města Soběslav v letech 2018 - 2021

02520_2018.pdf Staženo: 196x

2017

Žádost o sdělení

Žádost o podrobný rozpočet projektu "Pořízení nových technologií do IS města Soběslavi"

27098_2017.pdf Staženo: 247x

Žádost o sdělení

Implementace Nařízení EP a Rady 2016/679 na MěÚ Soběslav

25241_2017.pdf Staženo: 225x

Žádost o sdělení

průzkumný vrt MH-25 v k. ú. Mažice

19053_2017.pdf Staženo: 245x

Stránka