Obsah

Poskytnuté informace

2019

Žádost o sdělení

seznam uživatelů honiteb v působnosti MěÚ Soběslav

05242_2019.pdf Staženo: 27x

Výroční zpráva za rok 2018

výroční zpráva za rok 2018 - informace podle 106/1999 Sb.

Vyrocni zprava_106_1999 Sb.pdf Staženo: 29x

Žádost o sdělení

projednání přestupku v případě umístění reklamního sdělení

02549_2019.pdf Staženo: 42x

Žádost o sdělení

vyvlastňovací řízení 2014 - 2018

01107_2019.pdf Staženo: 37x

Žádost o sdělení

využití služeb moderátora Petra Vojnara; počet obyvatel k 31.12.2018

00134_2019.pdf Staženo: 61x

2018

Žádost o sdělení

stavba polní cesty SO163 podél dálnice D3

02385_2018.pdf Staženo: 41x

Žádost o sdělení

žádost o sdělení počtu volných bytů a počtu žadatelů o umístění v DPS

25713_2018.pdf Staženo: 61x

Žádost o sdělení

žádost o zápisy redakční rady Hláska a Komise výstavby a ŽP

13641_2018.pdf Staženo: 141x

Žádost o sdělení

žádost o zaslání kopie spisového materiálu

13013_2018.pdf Staženo: 114x

Žádost o sdělení

náklady na zavedení GDPR

11644_2018.pdf Staženo: 124x

Žádost o sdělení

skládka odpadů Klenovice

06291_2018.pdf Staženo: 148x

Žádost o sdělení

seznam adres nemovitostí, ve kterých se nacházejí byty a nebytové prostory města Soběslavi

03135_2018.pdf Staženo: 221x

Žádost o sdělení

dotazy týkající se GDPR

03151_2018.pdf Staženo: 202x

Žádost o sdělení

investiční plány města Soběslav v letech 2018 - 2021

02520_2018.pdf Staženo: 181x

2017

Žádost o sdělení

Žádost o podrobný rozpočet projektu "Pořízení nových technologií do IS města Soběslavi"

27098_2017.pdf Staženo: 235x

Žádost o sdělení

Implementace Nařízení EP a Rady 2016/679 na MěÚ Soběslav

25241_2017.pdf Staženo: 198x

Žádost o sdělení

průzkumný vrt MH-25 v k. ú. Mažice

19053_2017.pdf Staženo: 228x

Žádost o sdělení

ptactvo ve městě

18044_2017.pdf Staženo: 219x

Žádost o sdělení

průzkumný vrt MH-25 v k. ú. Mažice

17870_2017.pdf Staženo: 218x

Žádost o sdělení

přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle §17 odst. 2 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

17353_2017.pdf Staženo: 223x

Stránka