Navigace

Obsah

Město Soběslav má na základě zákona číslo 250/2000 Sbírky, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

 

založeny 2 obchodní společnosti (ust. § 23 odst. 1 písm. c)

 

zřízeno 7 příspěvkových organizací (ust. § 23 odst. 1 písm. b)

 

zřízenu 1 organizační složku (ust. § 23 odst. 1 písm. a)