Navigace

Obsah

Městské trhy

Trhy se konají každý čtvrtek na náměstí Republiky v Soběslavi, a to na dlážděné ploše náměstí.

Od 1. dubna do konce října je prodejní doba stanovena od 6:00 do 17:00 hodin, ve zbylém ročním období od 7:00 do 16:00 hodin.

Vlastní organizaci trhu zajišťuje Městská policie města Soběslavi, telefon: 381 508 150, e-mail: drs@musobeslav.cz, kam je možné se obrátit i s případnými dotazy.

Veškeré podrobnosti týkající se konání trhů je možné nalézt v tržním řádu.

Poplatky za užívání veřejného prostranství platí prodávající podle vyhlášky o místních poplatcích, poplatky se hradí v pokladně v kanceláři městské policie.