Obsah

Poskytnuté informace

2018

Žádost o sdělení

dotazy týkající se GDPR

03151_2018.pdf Staženo: 233x

Žádost o sdělení

investiční plány města Soběslav v letech 2018 - 2021

02520_2018.pdf Staženo: 222x

2017

Žádost o sdělení

Žádost o podrobný rozpočet projektu "Pořízení nových technologií do IS města Soběslavi"

27098_2017.pdf Staženo: 271x

Žádost o sdělení

Implementace Nařízení EP a Rady 2016/679 na MěÚ Soběslav

25241_2017.pdf Staženo: 245x

Žádost o sdělení

průzkumný vrt MH-25 v k. ú. Mažice

19053_2017.pdf Staženo: 265x

Žádost o sdělení

ptactvo ve městě

18044_2017.pdf Staženo: 253x

Žádost o sdělení

průzkumný vrt MH-25 v k. ú. Mažice

17870_2017.pdf Staženo: 282x

Žádost o sdělení

přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle §17 odst. 2 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

17353_2017.pdf Staženo: 261x

Žádost o sdělení

zajišťování zpětného odběru obalů

14537_2017.pdf Staženo: 260x

Žádost o sdělení

žádost o zaslání staveb. povolení MS/16104/2016 a zda byl vydán souhlas JVS ke vstupu na soukr. pozemek

16556_2017.pdf Staženo: 266x

Žádost o sdělení

vymáhání pohledávek

15063_2017.pdf Staženo: 278x

Žádost o sdělení

žádost o informace z DTMM města Soběslav

14733_2017.pdf Staženo: 258x

Žádost o sdělení

přestupková řízení řešená starostou města v letech 2015, 2016 a 2017; organizační řád MěÚ Soběslav

14154_2017.pdf Staženo: 278x

Žádost o sdělení

žádost o poskytnutí mapové vrstvy kanalizace, rozvodů pitné vody, rozvodů plynu a rozvodů NN z aktuální DTMM města Soběslav

12856_2017.pdf Staženo: 281x

Žádost o sdělení

žádost o poskytnutí vnitřního předpisu MěÚ Soběslav, který upravuje určování úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu

13125_2017.pdf Staženo: 265x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

23801_2017.pdf Staženo: 289x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

11863_00808_02689_2017.pdf Staženo: 284x

Žádost o sdělení

žádost o sdělení seznamu smluv právnických osob , v nichž má město majetkovou účast

10901_2017.pdf Staženo: 311x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

09693_2017.pdf Staženo: 305x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

02689_2017.pdf Staženo: 292x

Stránka