Obsah

Poskytnuté informace

2018

Žádost o sdělení

stavba polní cesty SO163 podél dálnice D3

02385_2018.pdf Staženo: 104x

Žádost o sdělení

žádost o sdělení počtu volných bytů a počtu žadatelů o umístění v DPS

25713_2018.pdf Staženo: 112x

Žádost o sdělení

žádost o zápisy redakční rady Hláska a Komise výstavby a ŽP

13641_2018.pdf Staženo: 244x

Žádost o sdělení

žádost o zaslání kopie spisového materiálu

13013_2018.pdf Staženo: 164x

Žádost o sdělení

náklady na zavedení GDPR

11644_2018.pdf Staženo: 167x

Žádost o sdělení

skládka odpadů Klenovice

06291_2018.pdf Staženo: 197x

Žádost o sdělení

seznam adres nemovitostí, ve kterých se nacházejí byty a nebytové prostory města Soběslavi

03135_2018.pdf Staženo: 317x

Žádost o sdělení

dotazy týkající se GDPR

03151_2018.pdf Staženo: 246x

Žádost o sdělení

investiční plány města Soběslav v letech 2018 - 2021

02520_2018.pdf Staženo: 237x

2017

Žádost o sdělení

Žádost o podrobný rozpočet projektu "Pořízení nových technologií do IS města Soběslavi"

27098_2017.pdf Staženo: 295x

Žádost o sdělení

Implementace Nařízení EP a Rady 2016/679 na MěÚ Soběslav

25241_2017.pdf Staženo: 257x

Žádost o sdělení

průzkumný vrt MH-25 v k. ú. Mažice

19053_2017.pdf Staženo: 275x

Žádost o sdělení

ptactvo ve městě

18044_2017.pdf Staženo: 265x

Žádost o sdělení

průzkumný vrt MH-25 v k. ú. Mažice

17870_2017.pdf Staženo: 293x

Žádost o sdělení

přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle §17 odst. 2 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

17353_2017.pdf Staženo: 271x

Žádost o sdělení

zajišťování zpětného odběru obalů

14537_2017.pdf Staženo: 269x

Žádost o sdělení

žádost o zaslání staveb. povolení MS/16104/2016 a zda byl vydán souhlas JVS ke vstupu na soukr. pozemek

16556_2017.pdf Staženo: 274x

Žádost o sdělení

vymáhání pohledávek

15063_2017.pdf Staženo: 288x

Žádost o sdělení

žádost o informace z DTMM města Soběslav

14733_2017.pdf Staženo: 271x

Žádost o sdělení

přestupková řízení řešená starostou města v letech 2015, 2016 a 2017; organizační řád MěÚ Soběslav

14154_2017.pdf Staženo: 290x

Stránka