Obsah

Chování při vzniku mimořádné události

Postup:

 • Jste-li svědkem či účastníkem, potom ohlaste každou mimořádnou událost.
 • Mimořádnou událost oznamte na jednu z linek tísňového volání.
 • Jasně a stručně popište vzniklou událost.
 • Bez ohrožení vlastního života nebo úrazu prověřte bezprostřední situaci.
 • Poskytněte první pomoc postiženým, případně je přesuňte na bezpečné místo.
 • Vhodné je zjistit další charakteristické detaily události.
 • Můžete-li, zajistěte místo události proti jejímu šíření.
 • Je-li více svědků události, potom si rozdělte úlohy v  péči o postižené, zabezpečení okolí a navádění příjezdu záchranářů.
 • Po příjezdu záchranářů jim upřesněte situaci o tom, co vše jste provedli.
 • Vyčkejte k případnému podání svědectví k mimořádné události.

Tísňová volání

112 - jednotné evropské číslo tísňového volání pro všechny složky IZS ČR

150 - Hasičský záchranný sbor ČR

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

Doporučený obsah hlášení o vzniku mimořádné události
 • Co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených),
 • kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání mobilem),
 • kdy se událost stala,
 • kdo podává zprávu a telefonní číslo ze kterého voláte.

 

Nikdy nezavěšujte první, vyčkejte dotazů operátora a vždy vyčkejte na zpětné ověření, že se nejedná  o planý poplach.