Navigace

Obsah

Změna č. 3 územního plánu Soběslav

k vydání v Zastupitelstvu města Soběslav

 

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, pořizuje na základě usnesení Zastupitelstva města Soběslav č. ZM19/152/2022 ze dne 26. 04. 2022 změnu č. 3 územního plánu (díle jen ÚP) Soběslav. Jako projektant byla vybrána architektonická kancelář ASKA, autorizovaný projektant pro obor územní plánování Ing. arch. Jan Stach.

 

Návrh změny č. 3 ÚP Soběslav prověřil možnost realizace zubní ordinace s bydlením v zastavěném území na pozemcích na parc. č. 1182/20, 1187/1, 1182/18, 1186/1, 1200/4 v k. ú. Soběslav. Jedná se o změnu způsobu využití výše uvedených pozemků ze zeleně soukromé a vyhrazené - ZS na plochu občanského vybavení, veřejná infrastruktura - OV.

 

Při veřejném projednání návrhu změny č. 3 ÚP Soběslav nebyla obdržena od dotčených orgánů ani od nadřízeného orgánu územního plánování žádná negativní stanoviska, žádné námitky ani připomínky od vlastníků nemovitostí a širší veřejnosti.  Změna č. 3 ÚP Soběslav je připravena k vydání Zastupitelstvem města Soběslav.

Stránka

  • 1