Obsah

Poskytnuté informace

2020

Žádost o sdělení

dotaz na chod města

21849_2020.pdf Staženo: 4x

Žádost o sdělení

kopie rozhodnutí - územní a stavební řízení

22524_2020.pdf Staženo: 7x

Žádost o sdělení

způsob povolení parkoviště

18551_2020.pdf Staženo: 20x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

18173_2020.pdf Staženo: 21x

Žádost o sdělení

kopie rozhodnutí - územní a stavební řízení

13498_2020.pdf Staženo: 32x

Žádost o sdělení

dotaz na podmínky pro sportovní propust na jezu Dráchov

15044_2020.pdf Staženo: 38x

Žádost o sdělení

dotaz na autoškoly

08596_2020.pdf Staženo: 42x

Žádost o sdělení

dotaz na zařízení pro měření rychlosti

07995_2020.pdf Staženo: 67x

Žádost o sdělení

průtahy v řízení

07390_2020.pdf Staženo: 66x

Žádost o sdělení

využívání mediace v praxi OSPOD

04103_2020.pdf Staženo: 55x

Žádost o sdělení

investiční plány města

02948_2020.pdf Staženo: 79x

Žádost o sdělení

dotaz na myslivecké spolky

1516_2020.pdf Staženo: 78x

2019

Žádost o sdělení

dotaz na rozpočet Soběslavských slavností

25315_2019.pdf Staženo: 81x

Žádost o sdělení

zápisy komisí RM a výborů ZM

23566_2019.pdf Staženo: 91x

Žádost o sdělení

dozorčí rada SMS, s. r. o. a SLMS, s. r. o.

22870_2019.pdf Staženo: 84x

Žádost o sdělení

OŽP - vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry

22556_2019.pdf Staženo: 79x

Žádost o sdělení

informace o vlastnících technické infrastruktury na území ORP Soběslav

22010_2019.pdf Staženo: 80x

Žádost o sdělení

informace k pozemní komunikaci v k. ú. Čeraz

21869_2019.pdf Staženo: 78x

Žádost o sdělení

žádost o sdělení aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Soběslav

19725_2019.pdf Staženo: 129x

Žádost o sdělení

podání nabídky ve smyslu veřejných zakázek

17385_2019.pdf Staženo: 99x

Stránka