Obsah

Poskytnuté informace

2016

Žádost o sdělení

výběrové řízení - redaktor měsíčníku Hláska

12460_2016.pdf Staženo: 427x

Žádost o sdělení

přehled došlých faktur za roky 2010 - 2015

11309_2016.pdf Staženo: 388x

Žádost o sdělení

směna pozemků schválená usnesením č. 7/056/2003

06948_2016.pdf Staženo: 387x

Žádost o sdělení

o podobě odesílání a době uchování datových zpráv

06328_2016.pdf Staženo: 379x

Žádost o sdělení

software užívaný k vedení spisové služby

07996_2016.pdf Staženo: 363x

Žádost o sdělení

žádost o výstup z měřicího zařízení MicroDigiCam v obci Klenovice

21945_2016.pdf Staženo: 460x

Žádost o sdělení

podomní prodej v České republice

04548_2016.pdf Staženo: 422x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

04171_2016.pdf Staženo: 432x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

02276_2016.pdf Staženo: 413x

Žádost o sdělení

užívání pozemku p. č. 1182/28

01294_2016.pdf Staženo: 415x

2015

Žádost o sdělení

provozování stanic měření emisí na území ORP Soběslav

25902_2015.pdf Staženo: 526x

Žádost o sdělení

používání právního systému CODEXIS MěÚ Soběslav

25571_2015.pdf Staženo: 448x

Žádost o sdělení

seznam členů RM Soběslav a jejich politická příslušnost od r. 2002

23251_2015.pdf Staženo: 589x

Žádost o kopie

rozhodnutí - anténní nosič na budově ZŠ Komenského

19515_2015.pdf Staženo: 555x

Žádost o sdělení

celorepublikový průzkum provozování vodovodů a kanalizací v ČR

18640_2015.pdf Staženo: 699x

Žádost o sdělení

15100_2015.pdf Staženo: 648x

Žádost o sdělení

existence fondu města pomoci v hmotné nouzi

09934_2015.pdf Staženo: 664x

Žádost o kopii

rozhodnutí - kácení dřevin na sídl. Svákov

10873_2015.pdf Staženo: 658x

Stránka