Obsah

Poskytnuté informace

2016

Žádost o sdělení

předání kopie spisu Policie ČR z přestupkového spisu

09693_2016.pdf Staženo: 313x

Žádost o sdělení

předání kopie policejního spisu a kopie protokolu o projednání přestupku

16008_2016.pdf Staženo: 309x

Žádost o sdělení

předání kopie protokolu z přestupkového spisu

18045_2016.pdf Staženo: 293x

Žádost o sdělení

předání kopie protokolu z přestupkového spisu

11534_2016.pdf Staženo: 277x

Žádost o sdělení

užívání objektu bývalé kovárny v obci Mokrá - doplnění informací

23733_2016.pdf Staženo: 313x

Žádost o sdělení

informace o neprobíhání přestupkového řízení

23867_2016.pdf Staženo: 317x

Žádost o sdělení

odborný dendrologický posudek stromů v Soběslavi na náměstí u kostela sv. Petra a Pavla

22484_2016.pdf Staženo: 335x

Žádost o sdělení

poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

21517_2016.pdf Staženo: 344x

Žádost o sdělení

užívání objektu bývalé kovárny v obci Mokrá

20593_2016.pdf Staženo: 326x

Žádost o sdělení

výběrové řízení - redaktor měsíčníku Hláska

12460_2016.pdf Staženo: 388x

Žádost o sdělení

přehled došlých faktur za roky 2010 - 2015

11309_2016.pdf Staženo: 346x

Žádost o sdělení

směna pozemků schválená usnesením č. 7/056/2003

06948_2016.pdf Staženo: 344x

Žádost o sdělení

o podobě odesílání a době uchování datových zpráv

06328_2016.pdf Staženo: 337x

Žádost o sdělení

software užívaný k vedení spisové služby

07996_2016.pdf Staženo: 325x

Žádost o sdělení

žádost o výstup z měřicího zařízení MicroDigiCam v obci Klenovice

21945_2016.pdf Staženo: 418x

Žádost o sdělení

podomní prodej v České republice

04548_2016.pdf Staženo: 382x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

04171_2016.pdf Staženo: 385x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

02276_2016.pdf Staženo: 371x

Žádost o sdělení

užívání pozemku p. č. 1182/28

01294_2016.pdf Staženo: 376x

2015

Žádost o sdělení

provozování stanic měření emisí na území ORP Soběslav

25902_2015.pdf Staženo: 474x

Stránka