Navigace

Obsah

Obecní úřad zřizuje úřední desku podle § 112 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Úřední deska je umístěna u vchodu do hlavní budovy Městského úřadu Soběslav, Náměstí Republiky 59/I. Na desce se zveřejňují listiny, které stanoví zákon, zejména obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, dále záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku. Rovněž se na úřední desce zveřejňují rozhodnutí a oznámení dalších orgánů podle speciálních zákonů (např. rozhodnutí stavebního úřadu veřejnou vyhláškou, oznámení živnostenského úřadu a další).

Úřední deska     Úřední deska