Navigace

Obsah

Informace o technické infrastruktuře dle § 166 odst.2 stavebního zákona

Dle § 166 odst. 2 zákona 183/2006 Sb., je pořizovatel územně analytických podkladů (městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje) povinen zveřejňovat údaje o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi.  Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č.67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a jsou tedy obsahem ÚAP.

Seznam dotčených jevů je zveřejněn níže pod následujícím odkazem. Kliknutím na název vybraného jevu získáte bližší informace o daném jevu a o poskytovatelích dat za území Jihočeského kraje. Grafická část dat je zpřístupněna v mapové aplikaci.

Geoportál Jihočeského kraje - Informace o technické infrastruktuře (Územní plánování) (gov.cz)