Navigace

Obsah

Změna č. 2 územního plánu Soběslav

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje pořizuje změnu č. 2 ÚP Soběslav. 

V tištěné podobě je k nahlédnutí na odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Soběslav.