Navigace

Obsah

Městská policie

Organizační zařazení

Město Soběslav

Činnost

Podle zákona č. 553/1991 Sb.

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality ve městě,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě,
 • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o městské policii.

Další

 • vede agendu místních poplatků vybíraných MěÚ (za užívání veřejného prostranství, rekreační pobyt, poplatky ze psů),
 • upozorňuje na nedostatky v dopravním značení,
 • provozuje Městský kamerový systém,
 • provozuje měřič rychlosti ve městě.

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 17:00
úterý 7:00 - 15:30
středa 7:00 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 15:30
pátek 7:00 - 15:30
Adresy
náměstí Republiky 55, 39201 Soběslav

Kontaktní spojení

Telefon: 381508150
Mobil: 602491567

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Drs Miroslav Vrchní strážník 381508150
Procházka Tomáš Strážník 381508147
Hajná Božena Dispečerka 381508150
Lorenc Zdeněk Strážník 381508147

Přihlášení psa do evidence Staženo: 1,553x | Datum vložení: 06.01.2020

Odhlášení psa z evidence Staženo: 1,361x | Datum vložení: 11.09.2013

Žádost o přidělení prodejního místa Staženo: 1,609x | Datum vložení: 11.09.2013

Odvod poplatku z pobytu Staženo: 1,178x | Datum vložení: 18.12.2020