Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Soběslav
MěstoSoběslav

Místní poplatky

POPLATEK ZE PSŮ - na základě obecně závazné vyhlášky č. 5/2019

splatnost poplatku: k 31. 3. kalendářního roku

sazba  poplatku:

 • v rodinných domcích a obytných chatách 300,- Kč za jednoho psa, u druhého a dalšího psa činí 450,- Kč
 • ve všech nájemních a bytových domech  (s více než dvěma byty) 800,- Kč za jednoho psa, u druhého a dalšího psa činí 1.200,- Kč
 • na samotách U Jačků, Na Pískách, Na Švadlačkách, Na Veselském kopci, U Čejnova, K Čerazi, U Vodičků, U Svákova, Na Cihelně, Mokerské Strouhy, Na Pilátě, Za Letištěm, Na Propadlišti, Pod Hřbitovem, Čejnov, Zátiší, a v místních částech Chlebov a Nedvědice 100,- Kč za jednoho psa, u druhého a dalšího psa činí 150,- Kč
 • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč,  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč

POPLATEK Z POBYTU - na základě obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 a 2/2021

splatnost poplatku: nejpozději do 10. dne následujícího měsíce

sazba poplatku: 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011

splatnost poplatku:

 • doba kratší než 1 den nejpozději v den zahájení užívání
 • doba delší než 1 den nejpozději do 3 dnů od ukončení užívání
 • poplatek stanovený roční paušální částkou do 31. 1. kalendářního roku

sazba poplatku: je uvedena v příloze vyhlášky města č. 1/2015 platí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství i za každý započatý den

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (dále jen "poplatek za odpad") - na základě obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 (Osvobození a úlevy  - čl. 7  - Pokud o přiznání nároku na osvobození či prominutí poplatku žádá osoba odlišná od poplatníka, pak by měla předložit plnou moc k zastupování. Nárok na osvobození či úlevu od placení poplatku za odpad je potřeba ohlásit včas, tzn. do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.) 

splatnost poplatku: k 31. 3. kalendářního roku

sazba poplatku:

 • 720,- Kč za každou osobu trvale přihlášenou ve městě, za každou stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba
 • 360,- Kč za každou stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba, jejíž vlastník je trvale přihlášen ve městě Soběslav

Poplatky je možné uhradit:

 1. hotově nebo platební kartou na pokladnách Městského úřadu
 • náměstí Republiky 59
 • náměstí Republiky 55 (Městská policie)
 1. na účet města Soběslav pod přiděleným jedinečným variabilním symbolem

Čísla účtů:

 • místní poplatek za odpad: 78-1214150287/0100 vedený u KB, a.s. variabilní symbol: byl zaslán začátkem ledna 2020 na adresu trvalého bydliště, popř. bude sdělen pracovnicí finančního odboru Ing. Lenkou Kačurovou (tel. 381 508 126, kacurova@musobeslav.cz)
 • ostatní  místní poplatky: 19-0701490399/0800 vedený u ČS, a.s. variabilní symboly:
  • poplatek ze psa – 1341
  • poplatek z pobytu – 1342
  • poplatek za užívání veřejného prostranství - 1343

Variabilní a specifický symbol: U konkrétní platby je vždy nezbytně nutné uvést variabilní symbol, případně i specifický symbol, kterým je platba identifikována. Specifický symbol je uveden na dokladu, na jehož základě je platba prováděna (složenka, platební výměr apod.). Dále je vhodné do poznámky pro příjemce uvést jméno, popřípadě adresu, číslo popisné.


Úřední hodiny pro veřejnost:

 • pondělí: 7:00 hod. – 11:00 hod. a 11:30 hod. – 17:00 hod.
 • středa:  7:00 hod. – 11:00 hod. a 11:30 hod. – 17:00 hod.

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@musobeslav.cz

ID datové schránky: gfvbpaq

Seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob:

 • Andrea Jelínková – certifikát QCA, sériové číslo certifikátu: 22773175

Užitečné informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
6
30
6
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
7
13
7
14
7
15
7
16
7
17
7
18
7
19
7
20
7
21
7
22
7
23
7
24
8
25
8
26
8
27
7
28
7
29
9
30
9
31
10
1
7
2
7

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Náměstí - kamera

Městské organizace