Navigace

Obsah

Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny

Je zřízený zastupitelstvem města, je jeho poradním orgánem a plní úkoly, kterými je pověřen. Členové jsou jmenováni zastupitelstvem, jak stanovuje zákon o obcích.

Výbor pro Průmyslovou zónu Soběslav byl jednohlasně ustanoven na jednání Zastupitelstva města Soběslav dne 3.2.2021 usnesením ZM 13/094/2021.

Každotýdenní jednání, analýzy předloženého projektu v kontextu s celkovým územím určeným pro rozvoj průmyslové zóny postupně přinášejí nové informace v jednotlivých oblastech. Na jednání jsou přizváni odborníci, abychom mohli kvalifikovaně vyhodnotit všechny další kroky a možnosti. Oporou k řešení jednotlivých témat jsou dostupné dokumenty a posudky. Výbor se při své práci opírá o možné legislativní nástroje, vychází ze stávajícího Územního plánu a používá i dokumenty města Soběslav jako je Územní studie, nebo Generel krajinného rázu Jihočeského kraje.

Nutné je podtrhnout vnímání hlavní filosofie rozvoje průmyslové zóny v kontextu s daným územím, stanovit potřebná regulativa, která nám legislativa umožní a definovat limity daného území.

Jdeme cestou regulace celé průmyslové zóny s ohledem na daná fakta a zákonné možnosti.

26.08.2022

Informace o vývoji průmyslové zóny

Vážení občané, dovolte krátké ohlédnutí za aktivní činností Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav.

Detail

05.08.2022

Vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Krajský úřad, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vrátil investorovi k přepracování dokumentaci týkající se vlivů na životní prostředí.

Detail

28.06.2022

Elektronický formulář připomínek

Využijte příležitost

Detail

28.06.2022

Informační zpravodaj o vývoji průmyslové zóny

Výbor vydává zpravodaj

Detail