Navigace

Obsah

Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny

Je zřízený zastupitelstvem města, je jeho poradním orgánem a plní úkoly, kterými je pověřen. Členové jsou jmenováni zastupitelstvem, jak stanovuje zákon o obcích.

Výbor pro Průmyslovou zónu Soběslav byl jednohlasně ustanoven na jednání Zastupitelstva města Soběslav dne 3.2.2021 usnesením ZM 13/094/2021.

Každotýdenní jednání, analýzy předloženého projektu v kontextu s celkovým územím určeným pro rozvoj průmyslové zóny postupně přinášejí nové informace v jednotlivých oblastech. Na jednání jsou přizváni odborníci, abychom mohli kvalifikovaně vyhodnotit všechny další kroky a možnosti. Oporou k řešení jednotlivých témat jsou dostupné dokumenty a posudky. Výbor se při své práci opírá o možné legislativní nástroje, vychází ze stávajícího Územního plánu a používá i dokumenty města Soběslav jako je Územní studie, nebo Generel krajinného rázu Jihočeského kraje.

Nutné je podtrhnout vnímání hlavní filosofie rozvoje průmyslové zóny v kontextu s daným územím, stanovit potřebná regulativa, která nám legislativa umožní a definovat limity daného území.

Jdeme cestou regulace celé průmyslové zóny s ohledem na daná fakta a zákonné možnosti.

08.06.2021

Výbor bude diskutovat se zastupiteli o obsahu smlouvy

Členové výboru se setkají

Detail

27.05.2021

Členové výboru se připravují na další jednání se spol. Exprin

Ve středu 2. června budou probíhat jednání

Detail

20.05.2021

Další jednání se zástupci Exprin Property s.r.o.

Ve středu 19. 5. proběhlo další jednání

Detail

21.05.2021

Informační zpravodaj

Informace o vývoji průmyslové zóny Soběslav

Stáhnout

21.05.2021

Metodika průmyslových zón

Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón

Stáhnout

17.05.2021

Návrh úprav pro plochy smíšené výrobní SV

Zapracování do změny č. 2 Územního plánu města Soběslav

Stáhnout