Navigace

Obsah

Symboly města

Znak města Soběslavi se vyvinul z obrazu městské pečeti. Na nejstarší pečeti, zachované u listiny z 15. června 1371, byl erb soběslavské vrchnosti pánů z Rožmberka. Teprve z roku 1444 pochází městská pečeť se znameními, které jsou v současném městském znaku.

Znak města Soběslavi

Znak města Soběslavi

 

Podoba znaku města Soběslavi odpovídá následujícímu popisu: v modrém štítě dvě stříbrné kvádrové čtyřhranné věže, každá s dvěma viditelnými stěnami a hranou mezi nimi, římsou ve druhé třetině výšky, červenou valbovou střechou, ukončenou dvěma zlatými makovicemi na krátkých žerdích a na přivrácené stěně se čtyřmi černými okny - jedním obdélným nad dvěma čtvercovými nad římsou a úzkým štěrbinovým pod římsou. Mezi věžemi stříbrná kvádrová zeď se čtyřmi červeně krytými stínkami cimbuří, prázdnou bránou se zlatou vytaženou mříží. Z brány šikmo k okraji paty štítu vede dřevěný můstek. Nad zdí stříbrný štítek a v něm červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.

Prapor města Soběslavi

Prapor města Soběslavi

 

Autorem grafického návrhu proporu byl heraldik Stanislav Kasík z Roudnice nad Labem. Prapor byl předán městu roku 1998.

 

Historické symboly

Historická pečeť města Soběslavi   Historický erb města Soběslavi

Historická pečeť města Soběslavi

 

Historický erb města Soběslavi