Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města
Plán zimní údržby místních komunikací pro Město Soběslav

269.pdf Staženo: 736x | 06.09.2013

Nařízení č. 3/2008

kterým se zrušuje vyhláška č. 22 Města Soběslavi o použití koeficientu, kterým se násobí sazba daně z nemovitostí

197.pdf Staženo: 717x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

196.pdf Staženo: 616x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

195.pdf Staženo: 607x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 6/2006

kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Soběslav

39.pdf Staženo: 538x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

o Městské policii

44.pdf Staženo: 456x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Soběslav a části společných školských obvodů

45.pdf Staženo: 507x | 06.09.2013

Nařízení č. 4/2004

kterým se vydává Tržní řád

48.pdf Staženo: 517x | 06.09.2013

Nařízení č. 3/2004

záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

49.pdf Staženo: 451x | 06.09.2013

Vyhláška č. 11

o územním plánu sídelního útvaru Soběslav

52.pdf Staženo: 496x | 06.09.2013

Vyhláška č. 9

kterou se vydává Požární řád pro Město Soběslav a jeho části Chlebov a Nedvědice

53.pdf Staženo: 473x | 06.09.2013

Stránka