Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místních poplatcích

357.pdf Staženo: 1713x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

326.pdf Staženo: 1015x | 06.09.2013

Nařízení č. 1/2010

záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

307.pdf Staženo: 984x | 06.09.2013

Nařízení č. 1/2009

o zabezpečení schůdnosti chodníků a místních komunikací na území Města Soběslavi

268.pdf Staženo: 996x | 06.09.2013

Plán zimní údržby místních komunikací pro Město Soběslav

269.pdf Staženo: 914x | 06.09.2013

Nařízení č. 3/2008

kterým se zrušuje vyhláška č. 22 Města Soběslavi o použití koeficientu, kterým se násobí sazba daně z nemovitostí

197.pdf Staženo: 811x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

196.pdf Staženo: 713x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

195.pdf Staženo: 722x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 6/2006

kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Soběslav

39.pdf Staženo: 642x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

o Městské policii

44.pdf Staženo: 551x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Soběslav a části společných školských obvodů

45.pdf Staženo: 621x | 06.09.2013

Nařízení č. 4/2004

kterým se vydává Tržní řád

48.pdf Staženo: 623x | 06.09.2013

Nařízení č. 3/2004

záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

49.pdf Staženo: 546x | 06.09.2013

Vyhláška č. 11

o územním plánu sídelního útvaru Soběslav

52.pdf Staženo: 588x | 06.09.2013

Vyhláška č. 9

kterou se vydává Požární řád pro Město Soběslav a jeho části Chlebov a Nedvědice

53.pdf Staženo: 568x | 06.09.2013

Stránka