Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Soběslav

365.pdf Staženo: 1378x | 06.09.2013

Nařízení č. 2/2011

o cenách za pronájem hrobových míst a služeb s tím spojených

360.pdf Staženo: 1442x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místních poplatcích

357.pdf Staženo: 2010x | 06.09.2013

Nařízení č. 1/2010

záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

307.pdf Staženo: 1089x | 06.09.2013

Nařízení č. 1/2009

o zabezpečení schůdnosti chodníků a místních komunikací na území Města Soběslavi

268.pdf Staženo: 1152x | 06.09.2013

Plán zimní údržby místních komunikací pro Město Soběslav

269.pdf Staženo: 1053x | 06.09.2013

Nařízení č. 3/2008

kterým se zrušuje vyhláška č. 22 Města Soběslavi o použití koeficientu, kterým se násobí sazba daně z nemovitostí

197.pdf Staženo: 961x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

196.pdf Staženo: 894x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

195.pdf Staženo: 894x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 6/2006

kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Soběslav

39.pdf Staženo: 794x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

o Městské policii

44.pdf Staženo: 666x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Soběslav a části společných školských obvodů

45.pdf Staženo: 772x | 06.09.2013

Nařízení č. 4/2004

kterým se vydává Tržní řád

48.pdf Staženo: 801x | 06.09.2013

Nařízení č. 3/2004

záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

49.pdf Staženo: 710x | 06.09.2013

Vyhláška č. 11

o územním plánu sídelního útvaru Soběslav

52.pdf Staženo: 745x | 06.09.2013

Vyhláška č. 9

kterou se vydává Požární řád pro Město Soběslav a jeho části Chlebov a Nedvědice

53.pdf Staženo: 687x | 06.09.2013

Stránka