Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o nočním klidu

012021.pdf Staženo: 109x | 14.06.2021

Řád veřejného pohřebiště města Soběslavi

112020.pdf Staženo: 240x | 09.11.2020

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019

o místním poplatku z pobytu

062019.pdf Staženo: 364x | 07.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019

o místním poplatku ze psů

052019.pdf Staženo: 338x | 07.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019

o místním poplatku za komunální odpad

042019.pdf Staženo: 726x | 07.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu MŠ

032019.pdf Staženo: 291x | 27.09.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Soběslav

022019.pdf Staženo: 290x | 27.09.2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

032018.pdf Staženo: 785x | 22.10.2018

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi

032017.pdf Staženo: 852x | 13.10.2017

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a části společných školských obvodů

42016.pdf Staženo: 934x | 03.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

32016.pdf Staženo: 1390x | 03.01.2017

Nařízení č. 1/2016

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města

12016.pdf Staženo: 1136x | 04.11.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

12015.pdf Staženo: 1689x | 13.01.2016

Nařízení č. 3/2014

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov dle § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

32014.pdf Staženo: 1313x | 22.10.2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a lokální loterní systémy na území města Soběslavi

536.pdf Staženo: 1729x | 24.09.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005 ze dne 14. 12. 2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Soběslav a části společných školských obvodů

526.pdf Staženo: 1227x | 14.07.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

kterou se doplňuje OZV č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

419.pdf Staženo: 1325x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Soběslav

365.pdf Staženo: 1324x | 06.09.2013

Nařízení č. 2/2011

o cenách za pronájem hrobových míst a služeb s tím spojených

360.pdf Staženo: 1370x | 06.09.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místních poplatcích

357.pdf Staženo: 1938x | 06.09.2013

Stránka