Navigace

Obsah

Vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Typ: průmyslová zóna | aktuality
Krajský úřad, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vrátil investorovi k přepracování dokumentaci týkající se vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad požaduje dokumentaci přepracovat a dořešit následující okruhy týkající se zamýšleného projektu:

1. provést aktualizované hodnocení vlivů záměru na půdu, tzn. je třeba prokázat nezbytnost záboru půdy v narženém rozsahu,

2. aktualizovat hlukovou a rozptylovou studii v souvislosti s nově plánovanými způsoby výroby energií,

3. doplnit posouzení vlivů na krajinný ráz o vizualizace jednotlivých dálkových pohledů,

4. vyhodnotit možné negativní vlivy světelného znečištění,

5. uvést do souladu nejasnosti ohledně počtu parkovacích míst a z toho vyplývající možné negativní vlivy,

6. důkladněji se zabývat vyhodnocením možných kumulací vlivů s jinými záměry.

 

Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav je nadále připraven jednat s investorem a hájit tak zájmy města a jeho obyvatel.


Příloha

Vytvořeno: 5. 8. 2022
Poslední aktualizace: 5. 8. 2022 09:30
Autor: Ing. Michaela Pimperová