Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den. Už asi týden nesvítí v celé Bezděkově ulici veřejné osvětlení. (Vloženo 29.07.2019)

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Závadu jsme nahlásili na Správě města Soběslavi, která zajišťuje provoz veřejného osvětlení.

Nefunkčnost souvisí s výměnou sloupů veřejného osvětlení v této lokalitě.

Ing. Radek Bryll, 30.07.2019
Dobrý den, chci se zeptat, kdy bude v Chlebově zrenovované dětské hřiště . Je v hrozném stavu, dokonce bych řekla pro děti nebezpečném. V loňském roce v jedné Hlásce vyšlo, že je v plánu hřiště Na Ohradě a v Chlebově, a opět se na Chlebov nějak zapomnělo!!! A ještě by mě zajímalo, zda se neplánují vybudovat po Chlebově chodníky. Je zde hodně mladých lidí s dětmi a běhat po silnici se mi zdá také nebezpečné. Děkuji za odpověď. (Vloženo 04.04.2019)

Dobrý den,

celková rekonstrukce dětského hřiště v Chlebově je plánována na letošní rok, její realizace proběhne nejpozději do začátku letních prázdnin.

Pravděpodobně máte na mysli vybudování chodníků podél hlavní silnice procházející Chlebovem. Tato silnice, stejně jako většina s ní sousedících pozemků, není v majetku města, a proto zde město nemůže chodníky vybudovat.

Mgr. Pavel Lintner, 12.04.2019
Dobrý den, co je pravdy na tom, že v ulici Dolní Příkopy má vzniknout parkoviště místo parku? Už jednou to bylo zamítnuto a teď se zas o tom mluví? Děkuji za odpověď Stachová (Vloženo 15.04.2019)

Dobrý den, paní Stachová,

myšlenka vystavět parkoviště na Dolních příkopech se skutečně objevila v loňské studii parkování ve městě, nicméně nemáme v plánu toto parkoviště budovat.

Mgr. Pavel Lintner, 17.04.2019
Hezký den, bylo by možné,aby se městská policie zaměřila nejen na parkování v centru města ale i tzv. na pejskaře - hlavně v okolí náměstí Republiky? Každodenní slalom mezi psími exkrementy není nic příjemného - dneska jsme měli tu čest přímo na námeští u muzea Smrčkům dům. Proč MP neřeší, když jsou na náměstí kamery? Chybí zde i pytlíky na exkrementy, které už jsou nejen v centrech jiných měst samozřejmostí. Každé ráno, kolem domů venčí lidé psi a málo kdo si po svém mazlíčkovi uklízí.Děkuji za odpověď. (Vloženo 18.02.2019)

Dobrý den paní Šnapková,

jsem hned na začátku vašich dotazů překvapen, jak dobře znáte činnost strážníků v Soběslavi. Kontrola dodržování dopravních předpisů včetně parkování je pouhou částí každodenní činnosti strážníků. Pochopitelně se zaměřují na dodržování veřejného pořádku a čistoty města, ale také na konzumaci alkoholu mládeží, poškozování majetku, dodržování nočního klidu, občanského soužití, bezpečnosti na přechodech  (především školáků v ranních dobách), dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města a dalších běžných záležitostí. Věřte  nebo ne, ale každý nezodpovědný ,,pejskař” se hodně rozhlédne , než po svém miláčkovi zanechá na místě exkrementy. Pokud je v danou dobu v dohledu strážník, tak po svém psovi jistě uklidí. Stejně jako kamery nemohou zaznamenat všechno, tak nemže být strážník na každém rohu. A tady se nabízí spolupráce s občany. Pro zachování hezkého a čistého města je naprosto nezbytná. Já osobně nemám pocit, že zrovna náměstí je tak znečištěno, že musíte každodenně podnikat slalom mezi exkrementy, ale rovněž netvrdím , že ke znečištěno občas nedojde. A to nejen na náměstí. Ke konkrétnímu znečištění  18.2. jsme pochopitelně použili k odhalení osoby kamerové záznamy, avšak nemohli jsme danou osobu ustanovit. Strážníci dostali na poradě instrukce ke zvýšené pozornosti na venčení a pohyb psů na veřejném prostranství.

Strážníkům městské policie a všem komu záleží na čistotě města by však více než narážky na činnost MP pomohla spolupráce s občany a jejich podněty a informace, které pomohou vyřešit konkrétní problémy. Rád přijmu každou informaci , která pomůže stav v našem městě zlepšit.

vrch. str. Miroslav Drs, 28.02.2019
Dobrý den, bude mít město Soběslav na prodej ještě nějaké stavební pozemky? Popřípadě, kde by se měly nacházet? Děkuji (Vloženo 28.02.2019)

Dobrý den,

ano, město Soběslav bude nabízet k prodeji 6 dalších parcel určených k výstavbě rodinných domů situovaných na Svákově, v ulici V Paloucích.

Prodej těchto stavebních pozemků je naplánován formou licitace v první polovině letošního roku. Průběh celé akce bude předem vyvěšen na úřední desce i v měsíčníku Hláska.

S přátelským pozdravem

vedoucí odboru

Jana Křemenová, DiS., 28.02.2019
Dobrý den, ocenil bych více stanovišť s kontejnery na tříděný odpad v centru města. Například z Palackého ulice je nejblíže stanoviště u č.p. 105 v Bezděkově ulici. Navíc je na tomto stanovišti často kontejner na papír beznadějně plný. Dočkáme se v tomto směru zlepšení? Děkuji (Vloženo 14.02.2019)

Dobrý den,

předem děkuji za Vaši připomínku. Město v uplynulých letech zvýšilo počet stanovišť s kontejnery téměř na dvojnásobek, nyní jich máme 19 a další 2 stanoviště v Chlebově a Nedvědicích.  Snahou bude i nadále síť s kontejnery zahušťovat. Zároveň je však vhodné připomenout, že zvyšování separace zvyšuje celkové náklady na odpadové hospodářství města, aniž by byly kryty příjmy. Nyní tuto ztrátu, která dosahuje více než 2 mil. Kč hradí město.  V lednu a únoru jsme prováděli kontrolu naplněnosti kontejnerů a přeplněnost papíru v Bezděkově ul. mohu potvrdit. Toto stanoviště bude vybaveno dalším nebo větším kontejnerem na papír. Instalace sady kontejnerů v Palackého ul. nebo v blízkosti je kromě jiného také otázkou vhodného stanoviště.

Ing. Radek Bryll, 18.02.2019
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda bude v Soběslavi další nový zubař. Děkuji (Vloženo 29.01.2019)

Dobrý den,

V současné době nemáme informaci, že by v Soběslavi vznikla nová ordinace zubního lékaře. Vypisování výběrových řízení na nové lékařské ordinace  a jejich obsazování lékaři   je v kompetenci Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Jana Háková, 01.02.2019
Co je zapotřebí na umístění kurníku pro cca 6 slepic o rozměrech 1,2 x 1 x 1,6 m (d š v ) - dřevostavba na betonových patkách (Vloženo 25.01.2019)

Dobrý den,

v tomto případě nemůže stavební úřad podat jednoznačnou odpověď, neboť dotaz je natolik všeobecný, že jej nelze řádně posoudit (především chybí skutečnost, na jakém pozemku a v kterém katastrálním území bude záměr realizován, zda se jedná o stavbu na pozemku rodinného domu či na nezastavěném pozemku apod.). Doporučuji osobní návštěvu stavebního úřadu nebo alespoň telefonickou konzultaci.

Martina Růžičková, 28.01.2019
Dobrý den, nebudou v blízké době volné byty 2+1,3+1?Jestli ano,na koho se v případě zájmu obrátit?Mockrát děkuju.S. (Vloženo 26.12.2018)

Dotazy týkající se pronájmu městským bytů můžete směřovat na tajemnici Bytové komise Rady města, pí Pavlu Brunerovou (tel.č. 381 508 101, email:  brunerova@musobeslav.cz) nebo na předsedu bytové komise, místostarostu města, Ing. Pavla Lintnera.

Abyste mohl být zařazen do výběru na pronájem městského bytu, musíte mít podánu žádost o přenechání bytu do nájmu. Její formulář najdete na internetových stránkách v oddíle úřad, dokumenty, formuláře, OOSM, Žádost o přenechání bytu do nájmu. Podat ji můžete osobně u paní Brunerové na odboru organizačním a správy majetku nebo přes podatelnu městského úřadu.

Kateřina Křiklánová, 27.12.2018
Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda městský úřad nepřijímá nové pracovníky na administrativní pozice? Děkuji za odpověď. (Vloženo 01.11.2018)

Dobrý den paní Kůrková,

v současnosti nemáme žádné volné pracovní místo. Případné vypsané výběrové řízení uveřejňuji také na internetových stránkách města, v sekci "Noví pracovníci".

Ing. Radek Bryll, 05.11.2018

Stránka