Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Blíží se sté výročí republiky a všude vyzdvihují rodáky, kteří proslavili obce, nebo své hrdiny.Proto mě překvapuje, že o jednom z mála ,možná jediném pilotovi RAF v Soběslavi , Panu Taudim, neslyším ani zmínku. Myslím, že nemáme moc hrdinů ve městě. Takže by stálo za zvážení, zdali by nebylo pro město přínosem, udělit tomuto muži alespon titul čestného občana? Když už mu nepostavíme sebemenší pomníček,tak jako to udělali, v daleko menším Přehořově !! (Vloženo 25.10.2018)

S panem Taudim jsem se osobně několikrát sešel a velmi jsem si jej vždy vážil. Udělení čestného občanství je na zvážení zastupitelstva města. Pokud jde o trvalou vzpomínku na něj, například pamětní desku, pomníček, ..., uvítáme jakoukoliv občanskou iniciativu v tomto smyslu.

Ing. Jindřich Bláha, 26.10.2018
Dobrý den,dojíždím vlakem do práce do Tábora,domů chodím pěšky přes celé město, bude mi 60 let a mívám potřebu navštívit veřejné WC, ale bohužel v 17 hodin už je zavřené. Příčí se mi chodit po hospodách, nebylo by možné prodloužit otevírací dobu do 18 hodin? (alespoň v pondělí a ve středu)Děkuji. (Vloženo 18.10.2018)

Dobrý den, paní Vondrušková,

Správa města Soběslavi,s.r.o., má v návaznosti na mandátní smlouvu uzavřenou s Městem Soběslav  na starosti i provoz veřejných WC v Soběslavi. Mandátní smlouva určuje i provozní dobu zařízení. Váš požadavek budeme dále řešit.
S přátelským pozdravem 
Jednatel
Správa města Soběslavi, s.r.o.

Vladimír Falada, 19.10.2018
Dobrý den,chtěla bych se zeptat nevíte zda a kdy by se měli opravovat balkony na adrese Komenského 2/1 (Vloženo 06.10.2018)

Stavební objekt č. p. 2, ulice Komenského Soběslav, není ve vlastnictví Města Soběslav, proto odpověď na Vaši otázku nám není známa.

pracovnice odboru organizačního a majetku města

Pavla Brunerová, 08.10.2018
Dobrý den, z jakého důvodu byl u kostela pokácen ten zdravý strom? Vždyť byl pěkný a ničemu nepřekážel. Nahradíte ho jiným? Předem děkuji za odpověď. (Vloženo 07.09.2018)

Dobrý den,

strom na severozápadní straně kostela, který máte asi  na mysli, bude

nahrazen novým. Místa pro novou výsadbu jsou již patrná. Projektová

dokumentace je v případě zájmu k nahlédnutí u pana Jiřího Poura, pracovníka

kanceláře tajemníka MěÚ.

tajemník MěÚ Soběslav

Ing. Radek Bryll, 10.09.2018
Dobrý den, chtela jsem se zeptat kdy bude nebo jestli je v plánu na Sídlišťi míru zrenovovat dětské hřiště ??? A druha otázka jestli v nejbližší době budou volné městské byty?dekuji za odpověď (Vloženo 26.08.2018)

Dobrý den,

doplnění hřiště na sídlišti Míru je plánováno v roce 2020, v současné době můžete využívat nová hřiště na sídlišti Svákov nebo Na Svépomoci. Město bude mít k dispozici od září byt 1+1 na náměstí Republiky.

místostarosta města

 

Mgr. Vladimír Drachovský, 27.08.2018
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat v případě, kdy jsem vlastník bytu a chci odhlásit trvalé bydliště bývalému nájemci. Děkuji (Vloženo 23.08.2018)

Jako vlastník bytu můžete dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, (níže uvádím) požádat o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osobě, které zaniklo užívací právo k bytu (ukončení nájemní smlouvy), kde má veden údaj o trvalém bydlišti a zároveň tato osoba byt neužívá (§ 12 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona). Vzor žádosti naleznete na internetových stránkách města v oddíle "Formuláře a ostatní informace", záložka "OOSM", "Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu". Žádost ve správním řízení vyřizuje pracovnice odboru organizačního a správy majetku, Pavla Brunerová.

Správní poplatek činí 100 Kč za každou osobu, které má být pobyt zrušen.

Nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je trvalý pobyt osobě ukončen, tj. jejím trvalým pobytem je tímto dnem sídlo ohlašovny úřadu, stejným dnem končí také platnost jejího občanského průkazu.

Pro bližší informace kontaktujte paní Pavlu Brunerovou, tel.č. 381 508 101.

§ 12 Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm.

c) ohlašovně prokázat.

(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

matrikářka

Kateřina Křiklánová, DiS., 24.08.2018
Dobrý den, Zakoupil jsem ojeté vozidlo od soukromé osoby. Bude mi stačit při převodu vozidla plná moc pouze s jeho ověřeným podpisem, nebo i můj podpis na této plné moci musí být ověřený. Převod vozidla budu provádět osobně. Děkuji za odpověď. Dušek (Vloženo 22.07.2018)

DOBRÝ DEN, STAČÍ OVĚŘENÝ PODPIS TÉ NEPŘÍTOMNÉ OSOBY. S POZDRAVEM R. MENGLER ODVV.  V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE 381508181.

Mengler Roman, 25.07.2018
Dobrý den. Na pozemek před mým domem byl bez mého vědomí a souhlasu umístěn výběh s ovcemi.Nejen že omezuje právo užívání mého objektu(zápach apod.), ale především se nachází 2,85 m od studny, která je jediným zdrojem pitné vody pro objekt. Obávám se kontaminace vody exkrementy. Krajská hygien.správa mi doporučila obrátit se na Vás.Co s tím? (Vloženo 02.07.2018)

Vážená paní Kafková,

k Vašemu dotazu ohledně možného znečištění Vaší studny uvádím následující:

  • Vzdálenost studní individuálního zásobování vodou od zdrojů možného nečištění udává § 24 a) vyhlášky 501/2006 Sb., v platném znění. Řeší však pouze vzdálenosti od žumpy, ČOV, kanalizační přípojky, chléva, hnojiště, močůvkové jímky, nádrže tekutých paliv... Nikde se neuvádí pastvina pro zvířata. Ochranná pásma u těchto studní nejsou stanovena. Dle mého názoru pastvina v blízkosti studny nemůže způsobit kontaminaci vody exkrementy. Každá studna má mít řádně provedenou nepropustnou výplň kolem horní části pláště studny (jílová vrstva), která zabrání vnikání povrchové vody do studny.
  • Co se týká nadměrného obtěžování zápachem ...., je nutno tuto problematiku řešit soudně.

V případě, že máte ještě nějaké dotazy, je možno mne kontaktovat telefonicky na linku 381 508 148 nebo e-mailem: hniličková@musobeslav.cz. Přeji krásný den

Ing. Hniličková Ivana, 02.07.2018
Preji dobry den, chtela jsem Vas pozadat,zda byste mohli zaridit opravu pristupove cesty k vytahu u Polikliniky.S berlemi a o jedne noze se neda tento usek zvladnout.Dekuji za postoupeni zadosti na prislusna mista a opravu. S pozdravem. Ivana S. (Vloženo 26.06.2018)

Dobrý den,

o tomto problému jsme informováni, nájezd bude opraven do konce měsíce června.

Mgr. Vladimír Drachovský, 27.06.2018
Vážení, sdělte mi prosím,1. kdy se konečně bude sekat tráva také v naší ulici/jedná se o Wilsonovu od kolejí směrem k Benzině./ Situace je rok co rok stejná.Na straně domů si sekáme dobrovolně sami! 2. proti našemu domu přes silnici je vzrostlý, zcela suchý strom, který také nikdo neřeší.MUDr.A.Osvaldová (Vloženo 27.05.2018)

Dobrý den,

s Vaším dotazem jsem se obrátil na Správu města Soběslavi, která zajišťuje údržbu městské zeleně. Sděluji jejich odpověď.

K části dotazu ohledně sečení, je nutno uvést, že pozemek sousedící s Vaším domem (tedy pokud jedu od železniční tratě k Benzině tak po pravé straně) je ve vlastnictví Jihočeského kraje a Správy a údržby silnic. Město zde tedy sečení nezajišťuje. Pozemek města je na druhé straně, z velké části je tvořen chodníkem. K sečení je šíře o cca 60 cm a je sečen Správou města Soběslavi vždy, když seče v okolí bývalé Jitony.

Suchý strom není na pozemku města. Je na pozemku Jihočeského kraje, nikoliv města. Pan Podlaha, pracovník odboru životního prostředí MěÚ v Soběslavi zkontaktuje zástupce SÚS Tábor s touto záležitostí. Můžete se na pana Zasadila z SÚS obrátit i sama.

tajemník úřadu

Ing. Radek Bryll, 28.05.2018

Stránka