Navigace

Obsah

Komunikace, parkoviště a chodníky u domu dětí a mládeže

Typ: projekty
Cílem projektu je celková revitalizace prostoru, která doplňuje plochy pro osobní auta a chodníky pro pěší u stávajících komunikací.

Popis projektu:

Jedná se o novou stavbu parkovišť a chodníků, včetně odvodnění a rozšíření a rekonstrukci stávajících chodníků u DDM. Nové parkoviště bude řešeno s kolmými stáními, povrch parkovacích ploch bude z betonové dlažby. Jedno parkovací místo o šířce 3,5 m bude vyhrazeno pro vozidla tělesně postižených osob a přístupy na toto stání budou bezbariérové. Chodníky budou z betonové chodníkové dlažby s dodržením zásad řešení pro osoby se zrakovým postižením. Součástí projektu jsou i venkovní schody a opěrná zídka u vstupů do loděnice DDM. V konečných úpravách terénu bude provedeno rozhrnutí a urovnání vhodné zeminy a osetí travní parkovou směsí.

Zhotovitel: Strabag a.s., Praha

Předpokládané náklady akce:  4 468 321,- Kč

Předpokládaný termín realizace: komunikace a parkoviště do 31.8.2021, chodníky do 31.8.2022


Příloha

Vytvořeno: 10. 6. 2021
Poslední aktualizace: 10. 6. 2021 10:21
Autor: Ing. Hana Petrů