Navigace

Obsah

Projekty města v realizaci

Zprávy

Obnova válečného hrobu č. CZE 3110-10510 v Nedvědicích

Hlavním cílem projektu je oprava pomníku a jeho nejbližšího okolí včetně oplocení. celý text

projekty | 21. 9. 2021 | Autor: Ing. Hana Petrů

Komunikace, parkoviště a chodníky u domu dětí a mládeže

Cílem projektu je celková revitalizace prostoru, která doplňuje plochy pro osobní auta a chodníky pro pěší u stávajících komunikací. celý text

projekty | 10. 6. 2021 | Autor: Ing. Hana Petrů

Nástavba Senior - domu v Soběslavi

Cílem projektu je podpora zkvalitnění pobytového zařízení Senior – domu a to zejména navýšením jeho kapacity na 100 lůžek. celý text

projekty | 10. 6. 2021 | Autor: Ing. Hana Petrů

Obnova místních komunikací Na Svépomoci v Soběslavi

Předmětem projektu je obnova povrchu místních komunikací (MK) v ulici Na Svépomoci - MK č. 99c, 94c a 97c a v části ulice Okružní část - MK č.86c a 93c. celý text

projekty | 10. 6. 2021 | Autor: Ing. Hana Petrů

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Cílem projektu je částečná rekonstrukce a přístavba 1. a 2. nadzemního podlaží mezi dvěma stávajícími budovami a vytvoření nového většího multifunkčního prostoru pro děti, jejich rodiče a personál, zejména k pořádání společenských, kulturních, hudebních a pohybových akcí. celý text

projekty | 22. 3. 2021 | Autor: Ing. Hana Petrů

Multifunkční hřiště v Nedvědicích

Cílem projektu je výstavba multifunkčního hřiště o rozměrech 36 x 18 m na pozemku p.č.2/1 v k.ú. Nedvědice u Soběslavi s umělým travním kobercem celý text

projekty | 24. 11. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Výpravní budova nádraží v Soběslavi

Cílem projektu je zlepšení komfortu cestujících prostřednictvím stavebních úprav výpravní budovy. celý text

projekty | 5. 2. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Předprostor škol v Soběslavi

Cílem projektu revitalizace předprostoru základní školy a gymnázia v Soběslavi je zvýšit bezpečnost dopravy, rekonstrukce veřejného osvětlení, odvodnění ploch a realizace sadových úprav. celý text

projekty | 28. 1. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů