Obsah

Zvěrotice

Typ: ostatní
Ke dni 01.01.2022 je platná Změna č. 3 územního plánu obce Zvěrotice, která nabyla účinnosti dne 23.12.2015.

Územní plán Zvěrotice nabyl účinnosti dne 10.06.2008.

Územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 1 územního plánu Zvěrotice nabyla účinnosti dne 12.02.2011.

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 2 územního plánu Zvěrotice nabyla účinnosti dne 08.05.2013.

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 3 územního plánu Zvěrotice nabyla účinnosti dne 23.12.2015.

Všechna výše zmíněná dokumentace v účinnosti je k dispozici v listinné podobě na Obecním úřadě Zvěrotice, na Městském úřadě Soběslav – odbor výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje -  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

V digitální formě je možné ji nalézt na Geoportál Jihočeského kraje (gov.cz), kde stačí zadat název hledané obce.


Vytvořeno: 28. 12. 2021
Poslední aktualizace: 28. 12. 2021 12:20
Autor: Bc. Veronika Čermáková