Obsah

Vlastiboř

Typ: ostatní
Ke dni 01.01.2022 je platná Změna č. 2 územního plánu obce Vlastiboř, která nabyla účinnosti dne 15.12.2016.

Územní plán Vlastiboř nabyl účinnosti dne 20.08.2009.

Územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 1 územního plánu Vlastiboř nabyla účinnosti dne 04.12.2014.

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 2 územního plánu Vlastiboř nabyla účinnosti dne 15.12.2016.

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 3 územního plánu Vlastiboř doposud nenabyla účinnosti.

Všechna výše zmíněná dokumentace v účinnosti je k dispozici v listinné podobě na Obecním úřadě Vlastiboř, na Městském úřadě Soběslav – odbor výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje -  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

V digitální formě je možné ji nalézt na Geoportál Jihočeského kraje (gov.cz), kde stačí zadat název hledané obce.


Vytvořeno: 28. 12. 2021
Poslední aktualizace: 28. 12. 2021 12:19
Autor: Bc. Veronika Čermáková