Obsah

Budislav

Typ: ostatní
Ke dni 01.01.2022 je platný Územní plán obce Budislav, který nabyl účinnosti dne 11.07.2009.

Územní plán Budislav nabyl účinnosti dne 11.07.2009.

Územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Výše zmíněná dokumentace je k dispozici v listinné podobě na Obecním úřadě Budislav, na Městském úřadě Soběslav – odbor výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje -  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

V digitální formě je možné ji nalézt na Geoportál Jihočeského kraje (gov.cz), kde stačí zadat název hledané obce.


Vytvořeno: 28. 12. 2021
Poslední aktualizace: 28. 12. 2021 12:08
Autor: Bc. Veronika Čermáková