Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Soběslav
MěstoSoběslav

Milostivé léto II

ilustrační foto - Pixabay

Přinášíme bližší informace k oddlužovací akci Milostivé léto, která proběhne od 1. 9. do 30. 11. 2022.

Dne 22. 7. 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 214/2022 Sb. (dále jen „Zákon“), který  dne 1. 9. 2022 vstupuje v účinnost a upravuje tzv. Milostivé léto II (ML).

1) Co má město dělat, když se na něj dlužník obrátí s žádostí ohledně ML?

Odkázat dlužníka na soudního exekutora, ať požádá o informace v písemné formě (i emailem na e-mailovou adresu info@exekutors.cz). Jen dotaz dlužníka na soudního exekutora má dle § 3 Zákona relevanci, je zde dána lhůta pro odpověď a stanoveny důsledky jejího nedodržení. Je samozřejmě možné se na exekutorský úřad obrátit i telefonicky, nicméně po zkušenosti s ML I je možné, že telefonní linky budou opět během ML přetížené.

2) Jakých dluhů se týká?

ML se týká exekucí, které:

  • byly zahájené do 28. 10. 2021 a
  • povinným (dlužníkem) je fyzická osoba a (zároveň)
  • oprávněným (věřitelem) je osoba uvedená v § 1 odst. 2 Zákona, tedy zejména obec, město, ale rovněž právnická osoba, v níž má obec většinovou majetkovou účast (školy, příspěvkové organizace apod.)

3) Jakým způsobem povinný ML zrealizuje?

Povinný musí:

  • sdělit soudnímu exekutorovi v období od 1. 9. do 30. 11. 2022, že o ML žádá a (zároveň)
  • musí splnit (být splněna) jedna z následujících podmínek:

a) povinný zaplatí v období od 1. 9. do 30. 11. 2022 jistinu (jistiny) vymáhané pohledávky (pohledávek) a náhradu nákladů exekuce podle § 3 Zákona – 1500 Kč + DPH za každou osvobozovanou pohledávku (jistinu) (maximálně 3500 Kč, pokud je sloučeno víc pohledávek dohromady)

b) povinný do 31. 8. 2022 zaplatil nebo byla vymožena jistina vymáhané pohledávky a na nákladech exekuce minimálně 1500 Kč + DPH na každou vymáhanou pohledávku

V případě, že je exekuce vedena pro více pohledávek, může povinný požádat o ML/zaplatit i jen některé z nich.

4) Jak povinný zjistí, kolik má zaplatit?

Povinný dle §2 může v období od 1. 9. do 30. 11. 2022 požádat soudního exekutora o sdělení částky, kterou má zaplatit, příp. zda splňuje podmínku pro osvobození bez placení (viz výše). Soudní exekutor mu musí odpovědět do 15 dnů od doručení žádosti. V případě prodlení s odpovědí se dlužníkovi prodlužuje lhůta pro zaplacení o dobu prodlení soudního exekutora s odpovědí. Povinný musí požádat písemnou formou, za kterou se ale dle Zákona považuje i jakýkoliv email bez kvalifikovaného podpisu.

5) Jak osvobození nastane?

Soudní exekutor v případě splnění podmínek ad 1) a ad 2) vydá usnesení, kterým osvobodí dlužníka od placení zbytku příslušenství pohledávky, na kterou dopadá ML, a současně exekuci ohledně této pohledávky zastaví. Osvobozovaný zbytek příslušenství pohledávky v ML zaniká, tzn. že případná pozdější platba dlužníka na něj je pro věřitele bezdůvodným obohacením a musí ji vrátit (byť by ji dlužník zaplatil dobrovolně) – rozdíl oproti osvobození v insolvenci. Proti usnesení je možné podat odvolání.

V případě většího množství žádostí o ML je možné, že nebude zvládnutelné vydávat usnesení o osvobození obratem a je možné, že tyto budou vydávány ještě po 30. 11. 2022.

6) Dotýká se osvobození příslušenství, které bylo zaplaceno/vymoženo před ML?

Ne, nedotýká. Již věřiteli zaplacené/vymožené a vyplacené plnění věřiteli zůstává. Osvobození se týká jen zbytku příslušenství pohledávky v ML.

Bližší informace je možné získat také u pracovnice finančního odboru Městského úřadu v Soběslavi Andrey Jelínkové, III. patro, č. dv. 307, nám. Republiky 59, 392 01 Soběslav.

Zdroj: Andrea Jelínková, FO MěÚ Soběslav

Datum vložení: 16. 8. 2022 8:39
Datum poslední aktualizace: 21. 6. 2023 15:18
Autor: Ing. Michaela Nováková

Úřad

Úřední hodiny

Městský úřad

 

Pondělí

7:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Středa

7:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Pátek

7:00 - 11:00 (pouze ODVV)

Konzultace

JUDr. Stanislav Hroch

konzultační a poradenské služby místním občanům na MěÚ Soběslav

Aktuální úřední dny jsou zveřejněny vždy v aktualitách

Městský úřad Soběslav

náměstí Republiky 59

3. patro,  velká zasedací místnost číslo dveří 318

telefon: 602 496 375

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Užitečné informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
6
13
6
14
6
15
6
16
6
17
6
18
6
19
6
20
6
21
6
22
6
23
6
24
6
25
6
26
6
27
6
28
6
29
6
30
8
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Náměstí - kamera

Městské organizace