Navigace

Obsah

Informace k programu "My v tom Jihočechy nenecháme II"

Typ: aktuality
Informace k programu Rada města Soběslavi na svém zářijovém jednání odsouhlasila zapojení města do tohoto programu vyhlášeného Jihočeským krajem a doporučila ho zastupitelstvu města schválit.

Vzhledem k tomu, že s vyplacením schválených žádostí jsou spojené vysoké finanční prostředky z rozpočtu města, bude o schválení programu včetně předfinancování a spolufinancování poskytované podpory rozhodovat nové zastupitelstvo. Pro Městský úřad Soběslav, který bude zajišťovat agendu spojenou s tímto programem, je to značně náročný administrativní proces. Nicméně se úřad připravuje na to, že po schválení programu zastupitelstvem, bude připravený okamžitě žádosti občanů přijímat a vyřizovat.

Podpora se týká těchto cílových skupin:

1. Rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení
8 let věku.

Podmínky pro žadatele v této skupině jsou následovné:
- děti do 3 (8) let k 1. 8. 2022,
- trvalý pobyt ve městě k 1. 8. 2022,
- domácnost pobírá Přídavek na dítě nebo Příspěvek na bydlení nebo čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč,
- rodič/zákonný zástupce není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání,
- dítě pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let nesmí zároveň čerpat v dotačním programu na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže,
- proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

2. Poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu.
Podmínky pro žadatele v této skupině jsou následovné:
- trvalý pobyt ve městě k 1. 8. 2022,
- osoby nevyužívají pobytové sociální služby,
- pobírají příspěvek na bydlení nebo žijí samostatně a mají příjem max. 16 000 Kč měsíčně nebo žijí ve společné domácnosti a příjem připadající na člena společné domácnosti činí max. 12 000 Kč měsíčně,
- proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

Finanční podpora je následující:
- Výše příspěvku na dítě činí 4 000 Kč.
- V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč. V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

Více informací ohledně programu „My v tom Jihočechy nenecháme“ naleznete na těchto webových stránkách: www.myvtomjihocechynenechame.cz.


Vytvořeno: 21. 9. 2022
Poslední aktualizace: 23. 9. 2022 16:59
Autor: Ing. Michaela Pimperová