Navigace

Obsah

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

1 - Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 992x | Datum vložení: 14.06.2016

2 - Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1614x | Datum vložení: 14.06.2016

3 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově a opravám objektu v památkové zóně a ochranném pásmu Staženo: 1253x | Datum vložení: 14.06.2016

4 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky Staženo: 1194x | Datum vložení: 14.06.2016

5 - Žádost o vydání koordinovaného stanoviska Staženo: 2504x | Datum vložení: 14.06.2016

6 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 1419x | Datum vložení: 16.02.2018

7 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 947x | Datum vložení: 14.06.2016

8 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 932x | Datum vložení: 16.02.2018

9 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 1058x | Datum vložení: 16.02.2018

10 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 1235x | Datum vložení: 14.06.2016

11 - Oznámení záměru Staženo: 1818x | Datum vložení: 16.02.2018

12 - Žádost o vydání společného povolení Staženo: 1660x | Datum vložení: 16.02.2018

13 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem Staženo: 945x | Datum vložení: 14.06.2016

14 - Žádost o vydání stavebního povolení Staženo: 1807x | Datum vložení: 14.06.2016

15 - Ohlášení stavby Staženo: 2079x | Datum vložení: 14.06.2016

16 - Žádost o povolení změny stavby před dokončením Staženo: 1099x | Datum vložení: 14.06.2016

17 - Žádost o změnu stavby před jejím dokončením Staženo: 821x | Datum vložení: 14.06.2016

18 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 1026x | Datum vložení: 14.06.2016

19 - Oznámení o užívání stavby Staženo: 1494x | Datum vložení: 14.06.2016

20 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 1665x | Datum vložení: 14.06.2016

21 - Návrh na kolaudaci Staženo: 1507x | Datum vložení: 14.06.2016

22 - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 1164x | Datum vložení: 14.06.2016

23 - Ohlášení odstranění Staženo: 1164x | Datum vložení: 14.06.2016

24 - Žádost o povolení připojení Staženo: 2230x | Datum vložení: 14.06.2016

25 - Žádost o povolení zvláštního užívání silnice Staženo: 2257x | Datum vložení: 14.06.2016

26 - Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice Staženo: 1517x | Datum vložení: 14.06.2016

27 - Žádost o stanovení úpravy provozu Staženo: 1609x | Datum vložení: 14.06.2016

28 - Žádost o zapsání (vyřazení) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby Staženo: 1065x | Datum vložení: 14.06.2016

29 - Žádost o vydání/vrácení průkazu řidiče taxislužby Staženo: 1173x | Datum vložení: 14.06.2016

30 - Společné oznámení záměru Staženo: 720x | Datum vložení: 16.02.2018

31 - Žádost o povolení výjimky Staženo: 459x | Datum vložení: 01.08.2018

32 - Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování Staženo: 428x | Datum vložení: 11.03.2020