Navigace

Obsah

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

1 - Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 926x | Datum vložení: 14.06.2016

2 - Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1416x | Datum vložení: 14.06.2016

3 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově a opravám objektu v památkové zóně a ochranném pásmu Staženo: 1138x | Datum vložení: 14.06.2016

4 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky Staženo: 1109x | Datum vložení: 14.06.2016

5 - Žádost o vydání koordinovaného stanoviska Staženo: 2181x | Datum vložení: 14.06.2016

6 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 1304x | Datum vložení: 16.02.2018

7 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 870x | Datum vložení: 14.06.2016

8 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 880x | Datum vložení: 16.02.2018

9 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 997x | Datum vložení: 16.02.2018

10 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 1085x | Datum vložení: 14.06.2016

11 - Oznámení záměru Staženo: 1655x | Datum vložení: 16.02.2018

12 - Žádost o vydání společného povolení Staženo: 1486x | Datum vložení: 16.02.2018

13 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem Staženo: 875x | Datum vložení: 14.06.2016

14 - Žádost o vydání stavebního povolení Staženo: 1620x | Datum vložení: 14.06.2016

15 - Ohlášení stavby Staženo: 1772x | Datum vložení: 14.06.2016

16 - Žádost o povolení změny stavby před dokončením Staženo: 983x | Datum vložení: 14.06.2016

17 - Žádost o změnu stavby před jejím dokončením Staženo: 720x | Datum vložení: 14.06.2016

18 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 947x | Datum vložení: 14.06.2016

19 - Oznámení o užívání stavby Staženo: 1349x | Datum vložení: 14.06.2016

20 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 1513x | Datum vložení: 14.06.2016

21 - Návrh na kolaudaci Staženo: 1309x | Datum vložení: 14.06.2016

22 - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 1091x | Datum vložení: 14.06.2016

23 - Ohlášení odstranění Staženo: 1078x | Datum vložení: 14.06.2016

24 - Žádost o povolení připojení Staženo: 1897x | Datum vložení: 14.06.2016

25 - Žádost o povolení zvláštního užívání silnice Staženo: 1940x | Datum vložení: 14.06.2016

26 - Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice Staženo: 1404x | Datum vložení: 14.06.2016

27 - Žádost o stanovení úpravy provozu Staženo: 1429x | Datum vložení: 14.06.2016

28 - Žádost o zapsání (vyřazení) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby Staženo: 1006x | Datum vložení: 14.06.2016

29 - Žádost o vydání/vrácení průkazu řidiče taxislužby Staženo: 1026x | Datum vložení: 14.06.2016

30 - Společné oznámení záměru Staženo: 582x | Datum vložení: 16.02.2018

31 - Žádost o povolení výjimky Staženo: 360x | Datum vložení: 01.08.2018

32 - Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování Staženo: 226x | Datum vložení: 11.03.2020