Navigace

Obsah

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

1 - Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 912x | Datum vložení: 14.06.2016

2 - Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1359x | Datum vložení: 14.06.2016

3 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově a opravám objektu v památkové zóně a ochranném pásmu Staženo: 1114x | Datum vložení: 14.06.2016

4 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky Staženo: 1090x | Datum vložení: 14.06.2016

5 - Žádost o vydání koordinovaného stanoviska Staženo: 2102x | Datum vložení: 14.06.2016

6 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 1265x | Datum vložení: 16.02.2018

7 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 850x | Datum vložení: 14.06.2016

8 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 871x | Datum vložení: 16.02.2018

9 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 979x | Datum vložení: 16.02.2018

10 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 1039x | Datum vložení: 14.06.2016

11 - Oznámení záměru Staženo: 1619x | Datum vložení: 16.02.2018

12 - Žádost o vydání společného povolení Staženo: 1437x | Datum vložení: 16.02.2018

13 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem Staženo: 859x | Datum vložení: 14.06.2016

14 - Žádost o vydání stavebního povolení Staženo: 1566x | Datum vložení: 14.06.2016

15 - Ohlášení stavby Staženo: 1697x | Datum vložení: 14.06.2016

16 - Žádost o povolení změny stavby před dokončením Staženo: 951x | Datum vložení: 14.06.2016

17 - Žádost o změnu stavby před jejím dokončením Staženo: 700x | Datum vložení: 14.06.2016

18 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 933x | Datum vložení: 14.06.2016

19 - Oznámení o užívání stavby Staženo: 1325x | Datum vložení: 14.06.2016

20 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 1487x | Datum vložení: 14.06.2016

21 - Návrh na kolaudaci Staženo: 1275x | Datum vložení: 14.06.2016

22 - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 1074x | Datum vložení: 14.06.2016

23 - Ohlášení odstranění Staženo: 1065x | Datum vložení: 14.06.2016

24 - Žádost o povolení připojení Staženo: 1800x | Datum vložení: 14.06.2016

25 - Žádost o povolení zvláštního užívání silnice Staženo: 1850x | Datum vložení: 14.06.2016

26 - Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice Staženo: 1368x | Datum vložení: 14.06.2016

27 - Žádost o stanovení úpravy provozu Staženo: 1389x | Datum vložení: 14.06.2016

28 - Žádost o zapsání (vyřazení) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby Staženo: 990x | Datum vložení: 14.06.2016

29 - Žádost o vydání/vrácení průkazu řidiče taxislužby Staženo: 990x | Datum vložení: 14.06.2016

30 - Společné oznámení záměru Staženo: 552x | Datum vložení: 16.02.2018

31 - Žádost o povolení výjimky Staženo: 346x | Datum vložení: 01.08.2018

32 - Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování Staženo: 178x | Datum vložení: 11.03.2020