Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Soběslav
MěstoSoběslav

Odbor životního prostředí

Pracovní činnost

 • Uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
 • Vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi
 • Ukládá pokuty za porušení povinností stanovených zákonem o odpadech
 • Vydává vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů a v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
 • Kontroluje, zda původci mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o odpadech a předpisech souvisejících
 • Je dotčeným orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • Zpřístupňuje informace o stavu ovzduší
 • Rozhoduje o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší
 • Ukládá pokuty za porušení jím spravovaných činností dle zákona o ovzduší
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o ovzduší a předpisech souvisejících
 • Povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu
 • Vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků
 • Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
 • Vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • Ukládá opatření a vykonává státní dozor na úseku ochrany přírody a krajiny
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny a předpisech souvisejících
 • Rozhoduje o souhlasu k návrhům ÚPD, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
 • Rozhoduje o umístění staveb v ochranném pásmu lesa
 • Rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o lesích a předpisech souvisejících
 • Vykonává státní správu na úseku myslivosti
 • Provádí uznání honiteb
 • Jmenuje a odvolává myslivecké hospodáře
 • Vydává lovecké a rybářské lístky
 • Schvaluje plán mysliveckého hospodaření a lovu
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o myslivosti a předpisech souvisejících
 • Vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí  zemědělské půdy
 • Ukládá změny kultury zemědělské půdy na pozemcích do výměry 1 ha
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o ochraně ZPF
 • Je speciálním stavebním úřadem pro vodní stavby
 • Řeší otázky povodní, zajišťuje vypracování povodňových plánů a jejich aktualizaci
 • Upravuje, omezuje či zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
 • Povoluje pro potřeby jednotlivých občanů nebo právnických osob odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo jinými vodami
 • Vydává vyjádření a souhlasy
 • Schvaluje kanalizační řády a manipulační řády vodních děl
 • Provádí vodoprávní dozor nad vodními díly
 • Vykonává veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací
 • Řeší další úkoly vyplývající z vodního zákona a předpisech souvisejících
 • Zajišťuje údržbu městských studní

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 11:00, 11:30 – 17:00
středa 7:00 – 11:00, 11:30 – 17:00

Adresa

náměstí Republiky 59
39201, Soběslav

Osoby

Ing. Marie Staňková

Vedoucí odboru

Ing. Ivana Hniličková

Vodní hospodářství, ZPF

Ing. Jan Mošnička

Odpadové hospodářství

Roman Kačur

Lesní hospodářství, myslivost
Telefon: 381508159
E-mail: kacur@musobeslav.cz

Zdeněk Podlaha

Ochrana přírody a krajiny
Telefon: 381508163
E-mail: podlaha@musobeslav.cz

Bc. Klára Novotná

Vodní hospodářství, rybářské lístky

Klára Borčová

Vodní hospodářství
Telefon: 381508149
E-mail: borcova@musobeslav.cz

Kontakty

Město Soběslav

Město Soběslav

Veřejná správa

Portál veřejné správy

Czech-Point

Czech Point

Užitečné informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
6
13
6
14
6
15
6
16
6
17
6
18
6
19
6
20
6
21
6
22
6
23
6
24
6
25
6
26
6
27
6
28
6
29
6
30
8
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Náměstí - kamera

Městské organizace