Navigace

Obsah

Město Soběslav a jeho okolí

pro volný čas

Necelých 500 metrů severně od středu města se nachází přírodní rezervace Nový rybník založená městem v letech 1547 - 1552, která je domovem mnoha vzácných druhů fauny i flóry (kapradiník bahenní, rosnatka okrouhlolistá, kvakoš noční, rejsek malý, bělozubka šedá, netopýr rezavý, hraboš mokřadní atd.).

V parku u Nového rybníka je letní pavilónek a busta hudebního skladatele Otakara Ostrčila. Procházkou po okolí je možné navštívit meandry Černovického potoka a na vrcholu „Vápenka“ altánek „Muchomůrku“ s krásným výhledem na celou rezervaci a na město. Nedaleko od Nového rybníka u obce Zvěrotice je možné na polích nalézt titanový nerost rutil.

Pro milovníky vodních sportů a rybaření protéká Soběslaví řeka Lužnice, která dává mnoho příležitostí pro strávení volného času. Procházkou po proudu řeky Lužnice je možné navštívit les Svákov se zachovalými valy předhistorického slovanského hradiště a poutní místo kapli Panny Marie Bolestné, ke které vede Svákovská křížová cesta (14 zastavení vytesaných do kamene). U kaple je studánka s pověstmi opředenou léčivou vodou. Nedaleko studánky stojí malý pomníček věnovaný vzpomínce na spisovatele a malíře Miroslava Krejču, který je autorem pohádek o strašidlu Doudlo. Cesta lesem dále pokračuje k rozhledně Svákov, z níž se nabízí pohled do údolí řeky Lužnice a na Soběslav.

V Soběslavi je rozsáhlý sportovní areál s možností všestranného sportovního využití včetně ubytování ve vlastním areálu nebo v nedalekém kempu s chatkami u řeky Lužnice. Na pravém břehu Lužnice jižně od města je soběslavské letiště. Zde je možné provozovat letecké sporty a létat na ultralehkých až po malá motorová letadla.

Přibližně 1 km jihovýchodním směrem od středu města je rybník Nadýmač, kterým protéká Dírenský potok. Procházkou proti proudu Dírenského potoka projdeme chlebovským lesíkem a přijdeme ke kamennému můstku, který je pozůstatkem historické poštovní stezky do Jindřichova Hradce.

Velmi zajímavé a turisticky atraktivní je také okolí Soběslavi. Množství rybníků, lesů a luk je možné navštívit pěšky turisticky značenými cestami, případně na kole.

Jde především o Dírnou se zámkem rodiny Wratislavů, od které je cca 3 km vzdálen vodní zámek Červená Lhota. Dále Choustník se zříceninou středověkého hradu, zámek Brandlín nebo galerie Špejchar Želeč.

Jihozápadním směrem od města se rozprostírají Blata - rozsáhlé rašeliniště (cca 900 ha) ležící mezi obcemi Komárov, Klečaty, Zálší, Mažice, Borkovice, Sviny, Žíšov a Zaluží. Blata jsou charakteristická osobitou flórou (kosatec sibiřský, klikava bahenní, borovice bažinná zvaná blatka, rojovník bahenní, keřovitá borůvka bahenní zvaná vlochyně atd.) i faunou (perleťovec velký, bělopásek tavolníkový, čolek horský, skokan rostlinný atd.). Pro zachování představy o blatech byla v prostoru rezervace vybudována blatská stezka, která informuje a provází návštěvníky lokalitami nádherné a nedotčené blatské přírody. Malebně zdobené štíty domů jsou ukázkou umu zdejších zednických mistrů - lidových výtvarníků. Společná historie Soběslavi a blatských obcí je každoročně připomínána třetí sobotu a neděli v červenci národopisnými slavnostmi „Blata se baví“ a festivalem dechových hudeb „Kubešova Soběslav“.

Kdo má zájem o pěší turistiku, je pro něj připraven cca 13 km úsek Soběslavské smyčky, spojující významné památky města s nádhernou přírodou. Tato turistická trasa je tvořena ve formě smyček, které se dají rozdělit i do několika pěších výprav. Záznamník trasy a bližší informace jsou v obou zdejších muzeích i v informačním středisku, které je otevřeno od června do září. Mimo hlavní sezonu poskytujeme informace v budově městského úřadu nanáměstí Republiky 59/I.