Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bude občany informovat v případě, že se ve městě potvrdí nákaza na koronavir COVID-19. Děkuji za odpověď. (Vloženo 18.03.2020)

Dobrý den,

Na tuto otázku nejsem schopen odpovědět. 

tajemník Městského úřadu Soběslav

Ing. Radek Bryll, 19.03.2020
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy bude vítání občánků. Děkuji za odpověď. (Vloženo 15.02.2020)

Další termín vítání občánků je ve čtvrtek 05.03.2020, jsou pozvány děti s trvalým pobytem na území města Soběslav (Chlebov, Nedvědice), které se narodily do 30.07.2019. Pro bližší informace mne můžete kontaktovat na tel.č. 381 508 112 nebo email: kriklanova@musobeslav.cz.

 

 

Kateřina Křiklánová,DiS., matrikářka, 17.02.2020
Dobrý den, chtěl bych se po návštěvě diskotéky Paluba zeptat, jestli má nějakou místní vyhláškou povoleno kouření v podniku a nevydávaní účtenek EET? Pokud je něco takového možné, rád bych o to samé zažádal i v naší obci... Děkuji za odpověd (Vloženo 04.02.2020)

Vážený pane,

zákaz kouření v podnicích, stejně jako vydávání účtenek je řešeno zákonem. MěÚ nemá možnost tyto záležitosti nějakou formou OZV upravovat či měnit.

referent OOSM

Pavlína Chalupská, 05.02.2020
Dobrý den, nemáte nějaký kontakt na firmu, která vyváží septik? Děkuji. (Vloženo 10.11.2019)

Dobrý den,

vyvážení jímek zajišťuje po domluvě firma Bárta tel. 723 593 216, případně firma Vandrovec tel. 602 438 487. Za MěÚ Soběslav

Ing. Jan Mošnička, 12.11.2019
Dobrý den, rád bych se informoval, jestli je ve městě Soběslav nějaký volný stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu nebo jestli plánujete do budoucna nové stavební pozemky. Předem děkuji za odpověď. (Vloženo 02.11.2019)

Dobrý den,

v současné době město Soběslav žádné volné stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů k prodeji nemá.

Výhledově má město zájem na rozparcelování a prodeji dalších stavebních pozemků, brání nám k tomu však zatím vlastnické vztahy sousedních pozemků.

Pokud byste měl zájem, je možné založit Vaše kontaktní údaje u nás na odboru organizačním a správy majetku města k ostatním zájemcům a kontaktovat Vás v případě dalšího prodeje.

S přátelským pozdravem,

vedoucí odboru

Jana Křemenová, DiS., 04.11.2019
Dobrý den, ráda bych se zeptala na koho bych se měla obrátit když máme neustálé problémy s jednou najemnicí v panelovém domě. Její neustále sprosté nadávky a urážky už neznají hranic. Děkuji za vaší odpověď. (Vloženo 28.10.2019)

Vážená paní, Vážený pane,

z Vašeho dotazu není patrno, o jaký typ bydlení se jedná.

Tedy obecně:

oslovte majitele nebo družstvo - pokud bydlíte v nájmu, obraťte se v prvé řadě na toho, kdo vám bydlení pronajímá, protože je možné, že na majitele soused víc dá. Stejně tak v bytových družstvech vyzkoušejte jako další instanci výbor družstva či dozorčí orgán. Přinejmenším tak zjistíte, jestli sousedovo jednání obtěžuje jen vás, nebo i ostatní nájemníky. Zastání můžete hledat i u úřadů a situaci řešit v přestupkovém řízení, neboť občanský zákoník na sousedské vztahy pamatuje.

pracovnice odboru organizačního a majetku města

Pavla Brunerová, 29.10.2019
Dobrý den, rád bych se zeptal na možnost přidělení bytu v Soběslavi. Čekáme s přítelkyní potomka a rádi bychom rodinu založili v tomto městě. Já sám jsem v Soběslavi vyrůstal a rád bych se sem vrátil. Moc děkuji za informaci zda máte nějaký byt volný, či jakým způsobem je možné byt přidělit. S pozdravem Martin Slabý (Vloženo 15.09.2019)

Pane Slabý,

pronajímání bytů v bytových domech ve vlastnictví města stanovují  "Zásady pro přidělování bytových jednotek". Každý občan České republiky nebo občan členského státu Evropské unie zaměstnaný na území ČR, který je starší 18 let a je způsobilý k právním úkonům, má možnost ucházet se o nájem bytu. Podává žádost na předepsaném tiskopise (formulář najdete na internetových stránkách v oddíle úřad, dokumenty, formuláře, OOSM, Žádost o přenechání bytu do nájmu). Poté je jeho žádost po projednání bytovou komisí zařazena do seznamu žadatelů o městský byt. Při přidělování bytů se pak každá žádost posuzuje individuálně. Na základě nabídky uvolněných bytů členové bytové komise rozhodnou o přidělení bytů konkrétnímu žadateli ze seznamu a předloží Radě města ke schválení. V jakém časovém horizontu je pak možno žádosti vyhovět nejsem schopna odhadnout. Záleží to především na tom, kolik bytů a jaké velikosti se uvolní. V současné době však není žádný volný byt.

tajemnice Komise bytové

 

Pavla Brunerová, 16.09.2019
Hezký den, obracím se na Vás s dotazem ohledně povinného čipování psů, a to, bude obec Soběslav vyžadovat místní vyhláškou i nahlášení psa do registru? Děkuji Ryšavý. (Vloženo 08.09.2019)

Dobrý den,

čipování psů a jejich evidence v rámci poplatku ze psa ve městě jsou dvě rozdílné věci. Čipování vychází z novely Veterinárního zákona. Povinnost je pro každého majitele psa od 1.1.2020.

Evidence psů ve městě Soběslavi vyplývá z OZV ( obecně závazné vyhlášky) a slouží pro potřeby úředníků a strážníků MP pro stanovení patřičné sazby poplatku, adresy majitele psa a spojení na majitele psa pro případ nálezu volně se pohybujícího psa na veřejném prostranství. Určitě se tedy povinnost zaregistrovat psa nebo oznámit změnu nemění.

Městská policie Soběslav

vrch. str. Miroslav Drs, 09.09.2019
Dobry den,nebude urad v blizke dome hledat administrativni pracovnici nebo ucetni?Dekuji za odpoved Molikova (Vloženo 29.08.2019)

Dobrý den,

v současnosti máme vypsáno výběrové řízení na pracovnici sociálně zdravotního odboru, nutností je však vzdělání v této oblasti. Dále výběrové řízení na strážníka městské policie. O přijetí administrativní pracovnice nebo účetní zatím neuvažujeme.

Ing. Radek Bryll

tajemník MěÚ

Ing. Radek Bryll, 30.08.2019
Dobrý den, už víc než měsíc nesvití v Bezděkové ulici veřejné osvětlení. Ing. Radek Bryll odpověděl, že to souvisí s výměnou sloupů veřejného osvětlení. Jsem si teda nějak nevšimla že by tam nějaké práce tohoto druhů probíhala. Dekuji. (Vloženo 26.08.2019)

Dobrý den,

v této lokalitě probíhá výměna chodníků, kterou provádí firma Strabag, a.s.

a s ní výměna sloupů a svítidel veřejného osvětlení. Tu provádí firma Elektroprof, Tábor.

 

Ing. Radek Bryll, 27.08.2019

Stránka