Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

dobry den chtěla bych se zeptat je k mání městský být už mám žádost tak 10 let dekuji (Vloženo 25.01.2022)

Vážená paní,

v současné době není žádný volný byt.

Dále sděluji, že žadatelů o městský byt je v seznamu žadatelů téměř 200. V jakém časovém horizontu je možno žádostem vyhovět však nejsem schopna odhadnout. Záleží to především na tom, kolik bytů a jaké velikosti se uvolní.

S pozdravem

Pavla Brunerová, 25.01.2022
Dobrý den, chtěla bych se zeptat z jakého důvodu je téměř od půlky prosince nefunkční rezervační systém na Odboru dopravy a vnitřních věcí? Domnívám se, že rezervační systém byl zřízen proto, aby umožnil občanům objednat se na konkrétní čas za účelem vyřízení jednotlivých agend. Obzvlášť v době "covidové", kdy se nemají lidé shlukovat na jednom místě, je tento systém určitě přínosem, pokud funuje. Dále bych se chtěla zeptat, kde na webových stránkách najdu informace k vyřízení dokladů např. výměně občanského průkazu, přihlášení nového vozidla, přepis vozidla, ztrátu cestovního pasu atd.? (Vloženo 27.12.2021)

Dobrý den,

rezervační systém byl vypnut od 20.12. do 31.12.2021 z důvodu čerpání dovolených pracovníků ODVV v době Vánočních svátků. Při obsazenosti menšího počtu pracovníků se nedá zaručit, že objednaný klient přijde na řadu přesně dle rezervovaného času. V současné době se již lze objednat na den 3.1.2022, kde je nyní obsazen pouze 1 časový interval. Veškeré informace týkající se jednotlivých činností - vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, motorových vozidel a řidičských průkazů získáte přímo u objednání na jednotlivé pobočky v rezervačním systému kliknutím na písmeno i.

Můžete také využít na webových stránkách Města Soběslavi odkaz v sekci OBČAN - ŽIVOTNÍ SITUACE - OBČAN A STÁT (zde naleznete informace k občanským průkazům, cestovním dokladům) nebo např. DOPRAVA (motorová vozidla, řidičské průkazy).

S pozdravem

vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí

Ing. Jana Kosová, 28.12.2021
Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, jak dlouho ještě potrvá rekonstrukce Finančního úřadu? A zda mají dělníci povoleno pracovat i přes svátky a víkendy? Jejich práce už dlouhodobě narušuje bydlení v okolí. Jsou velmi bezohlední. Děkuji za odpověď. (Vloženo 03.12.2021)

Dobrý den,

dokončení stavby bylo stavebním úřadem dne 10. 11. 2020 prodlouženo do 31. 12. 2022. Pokud dochází k narušování bydlení v okolí stavby, obraťte se prosím na zástupce stavebníka, kterým je pan Zdeněk Nikodem, tel. 602 178 197.

S pozdravem

vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje

Ing. Pavla Kodadová, 07.12.2021
Dobrý den, budou se ještě prodávat nějaké městské byty? Děkuji za odpověď (Vloženo 25.11.2021)

Dobrý den,

aktuálně není připravený k prodeji žádný městský byt.

Pokud máte zájem, prosím o zaslání Vašich kontaktních údajů na mou emailovou adresu. V případě prodeje bytu Vás budu včas informovat napřímo.

S přátelským pozdravem,

vedoucí odboru organizačního a správy majetku města

kremenova@musobeslav.cz

Jana Křemenová, DiS., 29.11.2021
Kdy bude možné odbočení z ulice K Sedlečku na nově vybudovanou silnici spojující uvedenou ulici se silnicí II/135 ? Spojnice je hotová bohužel ne zprovozněná . Zbytečně se místo musí objíždět přes ulice Na Ohradě a už i tak dost přetíženou ulicí Petra Bezruče. Kdy dojde k úpravě dopravního značení křižovatky Tyršova - K Sedlečku? Slepá ulice je jako hlavní to je možné pouze v Soběslavi.... (Vloženo 28.10.2021)

Odbočení z ulice K Sedlečku na stavební objekt "SO 52-30-03 Propojení silnice II/135 a sev. okraje Zvěrotic" bude možné až stavebník ohlásí dokončení stavby a požádá o povolení stavby do užívání nebo požádá o předčasné užívání stavebního objektu v případě nedokončení celé stavby "Modernizace trati Veselí n.L. Tábor - II. část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí" a předloží všechny doklady nezbytné k vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

Změna dopravního značení křižovatky Tyršova - K Sedlečku bude možná až po odsouhlasení návrhu dopravně inženýského opatření Policí ČR - Dopravním inspektorátem Tábor.

S pozdravem

pracovník odboru výstavby a RR – silniční hospodářství

Martin Kučera, 11.11.2021
Dobrý den,vážení. Mám doplňující dotaz, k mému dotazu ze dne 27.3.2021 a následnou odpověď pracovníka živ.prostředí p. Podlahy.Jaké křoví v rozích parku nepřesahuje 60cm??Směšné,asi rozdílný metr,ne??Navíc zde nejde o estetické hledisko život. prostředí,ale např.o životy osob.Tyto křoviny, jsou zde více než-li 30let rozrostlé a více než-li 60cm výšky.Vzrostlé v rozích parku,sahající až na obrubník. Tudíž z hlediska motoristů i chodců nepřehledný stav.Domnívám se, že stačí se projet kolem parku ulicí,jestli nevyrazí v protisměru sil. vozidlo,či nevyběhne z pěkného parku dítě atd.=absolutně nepřehledné místa. Proto se ptám, zda-li to co bylo v minulých dnech (křovíčka uprostřed parku),ale ne v rozích sníženo-min. ostříhané,je vše a práce jsou tímto ukončeny?? Jelikož i nadále v rozích parku je zakryt výhled jak motoristům,tak osobám-dětem. Děkuji za odpověď. (Vloženo 25.10.2021)

Dobrý den,

práce nejsou ukončeny. Platí tedy doplňující odpověď z 19.4.2021 na Váš dotaz, tzn., že křoviny v rozích parku budou do konce roku odstraněny a bude provedena nová výsadba z druhů nižšího vzrůstu.

S pozdravem

Zdeněk Podlaha, 26.10.2021
Dobrý den paní Buzu, děkuji za Vaší odpověď,ale nedozvěděl jsem se zda je výstavba chodníku v plánu města? V lokalitě u Kotelny vzniká nová výstavba rodinných domů, kdy přístup od Pivnice Mrtovola je možný pouze po silniční komunikaci. Dále je v této lokalitě zvýšení pohyb našich spoluobčanů ze Senior domu,kde by jsme měli především myslet na jejich bezpečí. Děkuji za odpověď. (Vloženo 13.10.2021)

Dobrý den,

výstavba chodníků podél celé komunikace od bývalé kotelny až k Mrázkově ulici je v plánu. Nicméně s ohledem na nutnost majetkového vypořádání pozemků, vytvoření projektové dokumentace a vydání stavebního povolení lze očekávat výstavbu v horizontu několika let.

Mgr. Lintner Pavel, 14.10.2021
Dobrý den přeji, mohu se zeptat, zda je v územním plánu výstavba chodníku podél komunikace od Kotelny k pivnici Mrtvola. Děkuji Vám za odpověď. (Vloženo 10.10.2021)

Dobrý den,

územní plány řeší využití ploch v měřítku 1:5000. Územní plán by měl zobrazovat plochy nad 2000 m2.  Ve všech zastavitelných plochách je možné umisťovat chodníky, jejich umístění však územní plán neřeší. Je to nad podrobnost územního plánu.

vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče

Ing. arch. Buzu Dagmar, 13.10.2021
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li máte žádost o přidělení obecního bytu v elektronické podobě. Děkuji předem za odpověď. (Vloženo 09.09.2021)

Vážený pane,

na stránkách našeho úřadu si najděte formuláře, poté Odbor organizační a správy majetku a tam naleznete žádost o byty.

Vyplněný formulář pak můžete zaslat na náš úřad buďto na moje jméno, na bytovou komisi či podat osobně na podatelně úřadu.

Pavla Brunerová, 13.09.2021
Dobrý den, je možné dotazník z Hlásky okopírovat nebo poslat odpovědi do redakce emailem, nebo se musí použít jen originální tiskopis? (Vloženo 16.08.2021)

Dobrý den,

Soběslavská hláska s dotazníkem je v současnosti stále k dostání na prodejních místech v Soběslavi. Seženete ji např. v prodejně Pramen v ul. Tř. Dr. E. Beneše, v knihovně, v infocentru nebo v prodejnách Flop a Tobacco na Sídlišti Míru. Dotazník je určen čtenářům Soběslavské hlásky, kteří jsou seznámeni s jejím obsahem a vizuální podobou (i v tištěné verzi) a tedy nám mohou poskytnout zpětnou vazbu. Hláska vychází přibližně jedna do domácnosti. Využijete-li další dotazníky pro další členy rodiny, umožníme ještě jejich vyzvednutí v infocentru v budově č. p. 1 na nám. Republiky. Kopírování dotazníku nepovažujeme za vhodné.

Tiskopisy prosím do 10. 9. vložte do některé ze schránek, které jsou k tomu určeny a které se nachází u infocentra, v knihovně a ve vestibulu MěÚ v budově č.p. 59.

 

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

Ing. Nováková Michaela, 16.08.2021

Stránka