Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den chtěla bych se zeptat na situaci v ulici Na douskách.mám zde pozemek a v územním plánu je uvedeno toto území jako určené pro výstavbu rodinných domů,písemně mám schválenou výstavbu rodinného domu a při žádosti o vydání stavebního povolení mi bylo vydáno negativní koordinované stanovisko odůvodněné úzkou komunikací kolem pozemku ne příjezdovou komunikaci zpřístupňující pozemek.Tak bych se chtěla zeptat jak je možné že někdo stavební povolení dostane a někdo ne i když se to týká stejné komunikace,přitom je ale v této ulici obousměrný provoz ,nikdo to zde nikdy neomezil.děkuji za odpověď (Vloženo 10.05.2021)

Dobrý den paní Marešová,

novostavba RD v ulici Na Douskách se nachází v lokalitě určené územním plánem k zástavbě rodinnými domy.  K tomu je určena i celá plocha včetně okolních domů. Toto určení v územním plánu však neřeší podrobnosti pro jednotlivé stavby v lokalitě. Ty se musí řešit následně, v průběhu územního a stavebního řízení, pro jednotlivé stavby. K nim se vyjadřují dotčené orgány. S těmito orgány by měl projektant (stavebník) předem řešit zpracování projektové dokumentace tak, aby vyhovovala jejich požadavkům daných zákony a vyhláškami. V tomto případě do již téměř zastavěné lokality s neodpovídající šířkou komunikací je na pozemek, kde se v současné době podle katastru nemovitostí nachází pouze jiná stavba, navržena novostavba rodinného domu.  Požadavek, daný do koordinovaného stanoviska příslušným silničním správním úřadem, vychází z dalšího navýšení dopravního zatížení v daném místě, které vyžaduje úpravu stávající komunikace. Povolení výstavby RD je v koordinovaném stanovisku podmíněno úpravou projektové dokumentace, nejedná se tedy o zamítnutí výstavby RD.

odbor výstavby a regionálního rozvoje 

Ing. Dana Hořická, 19.05.2021
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je v plánu oprava chodníku v ulici P. Bezruče u Družina, spol. S R.o předem děkuji za odpověď (Vloženo 29.04.2021)

Dobrý den, pane Vokatý,

oprava tohoto chodníku je v plánu a proběhne po dokončení výstavby železničního koridoru Soběslav-Doubí.

S pozdravem

místostarosta města

Mgr. Pavel Lintner, 13.05.2021
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co se děje se dřevem, které správa města vykácí. Děkuji za odpověď (Vloženo 28.04.2021)

Dobrý den,

dřevo ze stromů pokácených Správou města se odváží na tuto organizaci, která jej využívá k vytápění svých dílen.

S pozdravem

tajemník Městského úřadu

Ing. Radek Bryll, 29.04.2021
Dobrý den,mám dotaz jestli by bylo možné v ulici U Nového rybníka v rohu(rozích) parku např. u řadovek odstranit letité křoví,které se udržuje jen nenápadným sestřihem,který bohužel po létech nic neřeší. Přes tento rozrostlý ,,keř"není vidět přicházející dítě z her z parku,natož aby samo nezl.dítě vidělo silniční vozidlo a naopak=nelze.Jelikož ani řidič nevidí oboustranně do této zatáčky,kde ve výhledu brání toto rozrostlé křoví,prakticky neudržované ,,keře".Zeleň je krásná,ale někdy i nebezpečná,natož tam, kde si v super krásně vybaveném parku neustále hrají a běhají děti.Jistě by stálo za zamyšlení,ve prospěch všech,kteří situaci v těchto místech znají i neznají,tzn.vysadit jiné, které nebrání ve výhledu dětem-chodcům,ani řidičům..... (Vloženo 27.03.2021)

Dobrý den, zaznamenali jsem Váš dotaz ke kterému uvádíme:

Uvedenou lokalitu v nejbližší době posoudíme jak z hlediska silničního zákona /rozhledové poměry/, tak z hlediska stávající zeleně. Připravíme řešení, o jehož konečném výsledku Vás budeme včas informovat.

S pozdravem

pracovník odboru životního prostředí

Doplnění:

Dne 19.04.2021 jsme situaci podrobně posoudili na místě. Z pohledu silničního zákona jde o porosty, které svou výškou neodpovídají tomuto zákonu. Max. výška porostů z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce je 0,60 m. Vzhledem k tomu, že z estetického hlediska nelze tyto stávající dřeviny kvůli značnému proschnutí ponechat , provedeme do konce letošního roku jejich odstranění / v protilehlých rozích parku/ a zároveň bude poté místo nich vysazen dále od chodníku jiný vhodný druh nižšího vzrůstu, který bude pravidelně udržován.

Zdeněk Podlaha, 29.03.2021
Stížnost: Doprava nákladních aut v ulici Na Ohradě. Nejen ulice je neustále špinavá, ale i fasády domů a bahno až na oknech. Domy se otřásají a zdi praskají. Nemyslím si, že jezdí 50 km. Jak dlouho to ještě bude trvat? (Vloženo 18.03.2021)

Dobrý den,

stavba je povolena do 31.07.2022.

S pozdravem

 pracovník odboru výstavby a RR – silniční hospodářství

Vaněk Filip, 22.03.2021
Dobrý den, kde se dají na webu najít zápisy z IT komise? Byly přesunuty někam do archivu? (Vloženo 16.02.2021)

Dobrý den pane Novotný,

zápisy z Komise IT rady města byly z našich webových stránek odstraněny z důvodu zrušení této komise.

tajemník Městského úřadu

 

Ing. Radek Bryll, 17.02.2021
Dobrý den, chci se zeptat zdali se v Soběslavi nachází nějakej volné stavební parcely k vybudování RD? Děkuji za odpověď (Vloženo 04.02.2021)

Dobrý den,

v současné době město Soběslav žádné volné stavební pozemky nemá. Výhledově je připravována další parcelace pozemků.

Pokud máte zájem být informován v případě prodeje, zařadím Vás mezi uchazeče a budu Vás kontaktovat ihned, jak toto téma bude aktuální.

V případě zájmu mi prosím napište Vaše kontaktní údaje.

Děkuji a přeji hezký den,

vedoucí odboru organizačního a správy majetku města

Městský úřad Soběslav náměstí Republiky 59/I

392 01  Soběslav

Telefon: 381 508 113, 725 302 589

e-mail: kremenova@musobeslav.cz

Jana Křemenová, DiS., 05.02.2021
Dobrý den, zajímalo by mne zda vůbec v Soběslavi dohlíží Česká a Městská policie na nošení roušek. Na Štědrý den proudily po chodníku ke hřbitovu davy lidí a tři čtvrtiny z nich roušky neměly. Obdobné je to i jiné dny pouze při menším množství lidí. Stejně tak na dětském hřišti jsou většinou rodiče bez roušek, také se tam schází omladina tak kolem 15 let (většinou dívky) a roušky nemá. Na Mikuláše zde chodila nejméně desetičlenná parta čertů opět bez roušek. Vím, že policisté nemohou být všude, ale ještě jsem neviděla žádného, který by toto řešil. (Vloženo 25.12.2020)

Dobrý den,

podmínky nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest jsou stanoveny usnesením vlády ČR. Absolutní povinnost nošení roušek na území města však neplatí. Je tedy otázkou, zda při chůzi po chodníku, v dostatečné vzdálenosti od ostatních, musím mít roušku. Nemohu mluvit za Policii ČR, která zcela určitě tuto povinnost také kontroluje. I Městská policie řeší tuto otázku, kromě dalších povinností. Navíc, Městská policie neslouží 24 hodin denně ani všech 7 dnů v týdnu. Má osobní zkušenost rovněž ze Štědrého dne je opačná, než popisujete Vy. Všichni máme možnost souseda či kolemjdoucího upozornit, či požádat, aby si roušku nasadil . Pokud prosba nepomůže, můžete volat Policii, která je povinna tuto věc řešit.

Tajemník Městského úřadu Soběslav

Ing. Radek Bryll, 29.12.2020
V zápisu redakční rady ze dne 19. 8. mě překvapilo odůvodnění neotisknutí článku „Nečekejme, jednejme!“. Moje otázky jsou: 1. Opravdu si redakční rada myslí, že soběslavští občané nerozumí psanému textu a neuměli by si udělat vlastní názor na věc? 2. Jaká část článku je tendenční a vrhá špatné světlo na radu města a firmu EXPRIN, když informace v něm vychází z autorizovaného zápisu setkání petičního výboru s radou města? Předem děkuji za odpovědi. (Vloženo 06.11.2020)

Dobrý den,

to, co uvádíte v první otázce v zápise uvedeno není a jedná se o nesprávnou interpretaci tvrzení, které rozhodně nebylo namířeno proti čtenářům Hlásky nebo občanům. Redakční rada je legitimní komise, posoudila došlé příspěvky a ve věci uveřejnění sdělení rozhodla s ohledem na Zásady pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska a zákony ČR. Nebudeme se tedy veřejně obhajovat. Pokud žádáte o vysvětlení, můžete se obrátit na mě osobně.

S přátelským pozdravem redaktorka

Ing. Michaela Nováková, 11.11.2020
Dobrý den Nemohl by se prostor s kontejnery za blokem severní strany náměstí řádně uklidit a dát ke kanalizační vpusti,která je zanesená past na potkany?Večer se to tu potkany hemží a lezou do kontejnerů.Je nepříjemné pokud je kontejner plný,když tam začnou skákat. (Vloženo 07.11.2020)

Dobrý den,

Váš email bereme jako podnět k úklidu kolem kontejnérů. Tento úklid je již domluvený se Správou města Soběslavi, s.r.o..

Město zajišťuje vždy na jaře a na podzim ve spolupráci s pracovníky Čevaku, a.s. plošnou deratizaci kanalizační sítě a objektů města. Stejnou povinnost mají i ostatní vlastníci nemovitostí. Podzimní deratizace právě probíhá. Navíc, dle potřeby, probíhá v průběhu celého roku deratizace míst, kde se potkani vyskytnou. Informaci o výskytu v Bezděkově ul. předáme odborné firmě zajišťující deratizaci, aby se na tuto lokalitu zaměřila.

Ing. Jan Mošnička, 09.11.2020

Stránka