Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den, znovu se chci zeptat pana Lintnera, jelikož stále neodpověděl, na kdy je v plánu oprava chodníku v Žižkově ulici. Slíbil opravu ještě letos a jelikož se to letos nestane, zajímá mne, co se stalo, kde je chyba. Díky. (Vloženo 02.12.2022)

Dobrý den, pane Krčmo,

na Váš dotaz ze dne 30.10.2022 jsem odpovídal 2.11.2022 ve 13:22 na e-mailovou adresu J.krcma@seznam.cz, kterou jste uvedl jako kontakt pod zaslaným dotazem. Obratem mi přišla zpráva od poštovního serveru, že tato adresa neexistuje. Proto jsem ve 13:25 zaslal tutéž odpověď na adresu Libor.krcma@seznam.cz, kterou jste uvedl jako kontakt pod Vaším dotazem z 2.4.2022. Pod dotazem z 2.12.2022 pro změnu uvádíte kontakt Lkrcma@seznam.cz.

Nevím, kde a od koho jste získal informaci, že oprava chodníku v Žižkově ulici letos neproběhne, ale oprava v horní části ulice již probíhá a dle smlouvy se zhotovitelem bude pokračovat až do 22.12.2022, kdy by měla být dokončena v plánovaném rozsahu.

S pozdravem

Mgr. Lintner Pavel, 05.12.2022
Dobrý den, v obci Nová Ves u Dírné zmizela dopravní značka omezující rychlost na 40km/hod. V obci se běžně nedodržuje stanovená rychlost ( hlavně projíždějícími nákladními auty) a myslím, že omezení na 40km/hod má své opodstatnění. Ve směru od Chotěmic zmizela již před několika lety a nyní i ze směru od Mezné. Byla značka odstraněna úmyslně? Kam se případně obrátit? Děkuji. (Vloženo 08.11.2022)

Dobrý den,

dopravní značení nebylo úmyslně odstraněno.  Obcí Nová Ves prochází sil. č. III/13521 ve správě - Správa a údržba silnice Jihočeského kraje. Kontakt: Luděk Zasadil, tel.: 381 521 268

Vaněk Filip pracovník odboru výstavby a regionálního rozvoje – silniční hospodářství, 16.11.2022
Dobrý den chtěla bych se zeptat zda je možné žádat na měú Soběslav,podat žádost o dotaci na tepelné čerpadlo popřípadě kde?děkuji (Vloženo 12.09.2022)

Dobrý den! Žádost o dotaci na tepelné čerpadlo není možné podat na Městský úřad v Soběslavi. Kompetentní je Státní fond životního prostředí  na adrese Mánesova 1803, 370 01 České Budějovice 7. Úřední hodiny pondělí a středa 9-17 hodin, pátek 9-12 hodin. Je možno provést konzultaci na telefonním čísle 733781192 a to v těchto hodinách: pondělí a středa 9-17 hodin, úterý a čtvrtek 9-15 hodin, pátek 9-12 hodin.

Ing. Jan Mošnička, odbor ŽP MěÚ Soběslav, 16.09.2022
dobrý den, chci se zeptat, zda je dána doba, za kterou město odpoví dám-li písemné podání. děkuji za odpověď (Vloženo 12.09.2022)

Dobrý den,

otázka je příliš obecná, druhů podání může být několik, např. dotaz, stížnost, žádost o informace, podání ve věci stavebního řízení apod.  Ale obecná lhůta činí 30 dní, pokud jí speciální zákon neupravuje.

Ing. Radek Bryll, tajemník Městského úřadu, 13.09.2022
Dobrý den, proč na webu města v informacích o volbách je k referendu připojena informace: "Účast v tomto referendu je zcela dobrovolná. Občané mohou zvážit, zda se místního referenda vůbec zúčastní, pokud ano, pak svoji volbu (ANO/NE) označí křížkem u každé otázky."? To jako volby do zastupitelstva a senátu jsou snad povinné? Tam si občané nemohou zvážit, zda se vůbec zúčastní? Proč je tato informace pouze u referenda? Nepřijde vám to jako nezákonné ovlivňování občanů? Doufám, že mi odpovíte na všechny mé otázky. Děkuji. (Vloženo 13.09.2022)

Dobrý den,

Referendum je v Soběslavi poprvé, podat všechny informace se nám zdá zcela logické.

Ing. Radek Bryll, tajemník Městského úřadu, 13.09.2022
Dobrý den,vážení. Prosím,dovolte tímto o doplňující otázku k odpovědi ze dne 11.8.(1.9.2022). Proč, by se mělo žádat,či měnit dosavadní vyhovující mnoho let, dopravní značení?? To snad kvůli NA-kamionu spol.Rašelina??Je snad srovnatelné = tento nákl. automobil s osobním automobilem(přehlednost,včasné ranní spouštění motoru atd.)? Je vůbec známa současná legislativa Zák.365/2021 Sb.platné od 1.1.2022?? Parkovat má každý,na svém pozemku,nikoliv na veřejném prostranství atd. Tudíž se lze domnívat,že se měří v tomto případě,dvojím metrem.Děkuji.....M.H. (Vloženo 05.09.2022)

Dobrý den,

odpověď bych asi začal tím, že v uvedeném místě a lokalitě se řidič předmětného nákladního vozidla nedopouští žádného přestupku a proto městská policie ani nemá co řešit.

Přání, aby vozidlo neparkovalo v uvedené lokalitě je tudíž spíš na dohodě s řidičem a občany a nebo , jak již jsem uvedl minule, na doplnění dopravního značení znemožňující parkování vozidel nad uvedenou hmotnost.

Pro úplnost odpovědi uvádím, že zákon 365/2021 Sb. upravuje některá ustanovení zák. 361/2000 Sb. a zák. 13/1997 Sb. , ale rozhodně neomezuje obecné užívání komunikací při dodržení platných předpisů. Pokud nebude stačit ani toto vyjádření, doporučuji, aby se tazatelka obrátila na Policii ČR, která se jistě vyjádří k otázce jako nestranný orgán.

Za MP Soběslav   

Miroslav Drs, vrchní strážník, 07.09.2022
Dobrý den,mám dotaz ke stále parkujícímu nákl.automobilu v ulici U Nového rybníka.Zda-li se domníváte,že toto parkování na této komunikaci města Soběslavi,je v pořádku.U krásně upraveného a udržovaného parku i zařízeném různými prvky pro vyžití dětí,které toto hojně využívají,včetně mat.školek atd.i odpočinek ostatních,je přímo zde u parku parkován nákl. automobil.S přihlédnutím na všestrannou bezpečnost i každodenní ranní časné spouštění motoru v minim. blízkosti rod.domů,atd.atd.se ptám,je-li toto parkování důvodné.... (Vloženo 20.07.2022)

Dobrý den,

byl mi postoupen Váš dotaz na parkování nákladního automobilu u dětského hřiště v ul. U Nového rybníku.

Pokud vozidlo neporuší zákaz vjezdu do ulice nebo lokality, dodrží při stání předepsanou průjezdnost na komunikaci a je vozidlo v předepsaném technickém stavu, tak s tím budou strážníci těžko něco dělat. O tom, jestli je parkování u dětského hřiště vhodné , tak za sebe říkám , že určitě není. Ale na to se může nabalit další otázka. Je vhodné , aby u hřiště parkovala i ostatní vozidla? Nebezpečí úrazu je naprosto stejné. Pokud však budete chtít , aby se doplnilo nebo změnilo dopravní značení v uvedené ulici, tak se prosím obraťte na příslušného pracovníka MěÚ Soběslav p. Filipa Vaňka na odboru OVRR.

Miroslav Drs ,vrchní strážník Městské policie Soběslav, 01.09.2022
Dobrý den, rád bych se dozvěděl více informací ohledně připravovaného referenda k průmyslové zóně, kde se na stránkách města dají tyto informace najít? Děkuji. (Vloženo 26.08.2022)

Dobrý den,

Informace ohledně referenda budou zveřejněny v zářiovém čísle Hlásky.

Ing. Radek Bryll, tajemník Městského úřadu, 29.08.2022
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné, přidat kontejner na tříděný odpad (kov) na křižovatce ulic Lužnická a Na Svépomoci? Děkuji za odpověď. S pozdravem Toman (Vloženo 26.08.2022)

Dobrý den! Přidat kontejner na kov na křižovatce ulic Lužnická a Na Svépomoci by se v rámci ekologického nakládání s odpady mohlo zrealizovat. Nejprve však musí být umístění kontejneru projednáno s vedením města a následně musí být zajištěn kontejner. V současné době máme v k.ú. Soběslav 8 kontejnerů na drobné kovy a nejbližší kontejner na kov je u obchodu TRIO.

Ing. Jan Mošnička, 29.08.2022
Na záznamu ze zastupitelstva jsem slyšel, že budou zveřejněny připomínky k průmyslové zóně, aby občané lépe pochopili dokumentaci a mohli tak lépe sepsat připomínky na kraj. Nikde jsem je nenašel a přitom chybí poslední 2 dny k poslání připomínek. Bude je ještě město zveřejňovat, aby je mohli občané využít, jak bylo na zastupitelstvu slíbeno? (Vloženo 07.07.2022)

Dobrý den,

samozřejmě, že připomínky města budou zveřejněny tak, jak bylo řečeno na jednání zastupitelstva. Nic však nebrání tomu, aby občané, kteří májí zájem, podali sami své připomínky, popř. využili nabídky Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny

tajemník Městského úřadu

        

Ing. Bryll Radek, 08.07.2022

Stránka