Navigace

Obsah

Zateplení domů č.p. 101 - 104, Soběslav

Typ: projekty
Město Soběslav získalo dotaci na zateplení a výměnu vstupních dveří severní strany budovy 4 bytových domů na náměstí Republiky.

IROP

Projekt

ZATEPLENÍ DOMŮ Č. P. 101 - 104, SOBĚSLAV

Registrační číslo projektu:          CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0012174

Investor:                                          Město Soběslav

 

Projekt ZATEPLENÍ DOMŮ Č. P. 101 - 104, SOBĚSLAV je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu regionálního rozvoje. 

Celková výše výdajů činí:                                                                        5 730 693,16 Kč

Celková výše způsobilých výdajů činí:                                                  3 515 852,71 Kč

Celková výše nezpůsobilých výdajů činí:                                              2 214 840,45 Kč

Celková dotace činí (předpoklad):                                                         1 107 493,60 Kč

Termín ukončení realizace projektu:                                                     31.10.2020         

Popis a cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení.

Obsahem projektu je zlepšení tepelně-technických vlastností 4podlažního zděného bytového domu č. p. 101 - 104, Soběslav, nacházejícího se v památkové zóně. Zateplení budovy a výměna vstupních dveří přinese konečné snížení energetické náročnosti o 251,11 GJ/rok, tzn. o 8,14% a snížení emisí CO2 za rok o 14 t pro bytový dům, ve kterém je celkem 39 bytových jednotek. V rámci nezpůsobilých výdajů projekt dále řeší opadávající fasádu a zastaralé výplně otvorů komerčních provozoven a zázemí v 1. NP.

Měřitelné indikátory: 

Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota:           2834,298 GJ/rok

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů, cílová hodnota:                       13,966 tun ekvivalentu CO2/rok

Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie: 39


Vytvořeno: 13. 11. 2019
Poslední aktualizace: 16. 3. 2021 09:38
Autor: Ing. Hana Petrů