Obsah

Dokončené projekty města v roce 2020

Zprávy

Dětská hřiště v roce 2020

Na základě dříve vypracovaného pasportu dětských hřišť v našem městě vznikla v roce 2020 další dvě nová dětská hřiště a jedno bylo doplněno o nové prvky. celý text

projekty | 26. 11. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Úpravy komunikace a chodníků v Jirsíkově ulici

Cílem projektu bylo rozšíření místní komunikace, výměny povrchů chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení. celý text

projekty | 24. 11. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Stavební úpravy společenského centra v Chlebově

Hlavním cílem projektu byla celková oprava centra a zateplení objektu. celý text

projekty | 24. 11. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Obnova místních komunikací v ulicích Lustigova, Dr. Studničky a části Okružní

Cílem obnovy byla výměna povrchů místních komunikací a s tím související opravy celý text

projekty | 24. 11. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Obnova kulturních památek - kostela sv. Marka Soběslav a sochy sv. Floriána

Cílem projektu byla obnova fasády, střešní krytiny a sanace podzemního zdiva kostela sv. Marka a restaurování sochy sv. Floriána, obojí jako nemovité kulturní památky. celý text

projekty | 24. 11. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Obnova kapličky v Chlebově

Hlavním cílem projektu byla oprava dřevěné konstrukce věžičky. celý text

projekty | 24. 11. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Město Soběslav - pořízení nového dopravního automobilu

Hlavním cílem projektu bylo pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Soběslavi. celý text

projekty | 24. 11. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Zateplení domů č.p. 101 - 104, Soběslav

Město Soběslav získalo dotaci na zateplení a výměnu vstupních dveří severní strany budovy 4 bytových domů na náměstí Republiky. celý text

projekty | 13. 11. 2019 | Autor: Ing. Hana Petrů

Stavební úpravy domu č.p. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi

Cílem úprav bylo objekt rehabilitovat z historického hlediska, navrátit vnitřnímu prostředí charakter význačného městského palácového domu (v minulosti znehodnoceného nevhodnými stavebními zásahy) se všemi dobovými detaily, členěním fasád a výplní otvorů. Rekonstrukce měla za úkol objekt zhodnotit, rozšířit a technicky dořešit tak, aby jeho stav odpovídal současným stavebně technickým a provozním nárokům celý text

projekty | 28. 11. 2018 | Autor: Ing. Bohumír Ctibor

Soběslav – chodníky Tyršova a K Sedlečku

Realizací se výrazně zvýší úroveň veřejné dopravní infrastruktury a návazně podíl udržitelných forem dopravy. celý text

projekty | 19. 11. 2018 | Autor: Michal Turek