Obsah

Roudná

Typ: ostatní
Ke dni 01.01.2022 je platná Změna č. 1 územního plánu obce Roudná, která nabyla účinnosti dne 16.02.2019.

Územní plán Roudná nabyl účinnosti dne 17.07.2015.

Územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 1 územního plánu Roudná nabyla účinnosti dne 16.02.2019.

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Všechna výše zmíněná dokumentace je k dispozici v listinné podobě na Obecním úřadě Roudná, na Městském úřadě Soběslav – odbor výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje -  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

V digitální formě je možné ji nalézt na Geoportál Jihočeského kraje (gov.cz), kde stačí zadat název hledané obce.


Vytvořeno: 28. 12. 2021
Poslední aktualizace: 28. 12. 2021 12:12
Autor: Bc. Veronika Čermáková