Obsah

Hlavatce

Typ: ostatní
Ke dni 01.01.2022 je platná Změna č. 1 územního plánu obce Hlavatce, která nabyla účinnosti dne 11.10.2016.

Územní plán Hlavatce nabyl účinnosti dne 03.03.2012.

Územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 1 územního plánu Hlavatce nabyla účinnosti dne 11.10.2016.

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Všechna výše zmíněná dokumentace je k dispozici v listinné podobě na Obecním úřadě Hlavatce, na Městském úřadě Soběslav – odbor výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje -  odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

V digitální formě je možné ji nalézt na Geoportál Jihočeského kraje (gov.cz), kde stačí zadat název hledané obce.


Vytvořeno: 28. 12. 2021
Poslední aktualizace: 28. 12. 2021 12:09
Autor: Bc. Veronika Čermáková