Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Soběslav
MěstoSoběslav

Odpadové hospodářství – přehled příjmů a výdajů za rok 2019

-

Systém odpadového hospodářství města Soběslavi  se řídí obecně závaznou vyhláškou 3/2018, kterou je stanoven systém nakládání s komunálními odpady a obecně závaznou vyhláškou 4/2019, kterou je stanoven místní poplatek za odpady.  Sazba poplatku 550,- Kč uplatňovaná v roce 2019 byla pro rok 2020 navýšena na 600,- Kč.

Plátcem poplatku je osoba s trvalým pobytem na území města Soběslavi a dále vlastník stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. Poplatek platí rovněž vlastník domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu. 

 Pro přehlednost jsou příjmy a výdaje za odpadové hospodářství města za rok 2019 uvedeny v  následující tabulce :

 

Příjmy (Kč) 2019

 

Náklady (Kč) 2019

 

občané (místní poplatek)

3.746.000,-

za odvoz  popelnic - směsný odpad

4.255.648,-

podnikatelé

967.000,-

za odvoz nádob na tříděný sběr

1.180.800,-

EKO-KOM, a.s. (příspěvek na třídění)

690.030,-

sběrný dvůr - RUMPOLD

510.757,-

zpětný odběr

10.127,-

SMS  s.r.o.

2.599.159,-

Příjmy (K celkem

5.413.157,-

Náklady celkem

8.546.364,-

Ztráta hrazená městem

 

 

3.133.207,-

 

Hlavním zdrojem příjmů v oblasti odpadového hospodářství jsou příjmy od občanů (úhradou poplatku za odpad) a také od podnikatelů zapojených do systému svozu komunálního odpadu na základě smluv uzavřených s městem. Celkem takto město v roce 2019 vybralo zhruba 4,7 mil Kč.

Významnou příjmovou položkou je příspěvek získávaný od společnosti EKO-KOM jako částečná úhrada nákladů vynaložených na třídění odpadu. Výše této částky je ovlivněna jednak hustotou sítě kontejnerů na separovaný odpad, druhy separovaných odpadů a především množstvím vyseparovaného odpadu. Tento příjem činil 690 tis. Kč.

Poslední příjmovou položkou v částce 10 tis Kč je příjem za množství odpadu odevzdaného občany na sběrném dvoře formou tzv. zpětného odběru. Jedná se tedy o lednice, mrazáky televizory, počítače, malé spotřebiče a také zářivky. Všechen tento odevzdaný odpad je odvážen k dalšímu zpracování.

Co se týče nákladů za svoz a likvidace směsného komunálního odpadu od občanů i podnikatelských subjektů zaplatilo město v roce 2019 více než 4,2 mil Kč.

Svoz separovaného odpadu stál město v loňském roce téměř 1,2 mil Kč. Ve městě je celkem 109 kontejnerů na 24 stanovištích, některé druhy odpadu jsou sváženy i dvakrát týdně. Pokud spočítáme počet svozů všech kontejnerů na separovaný odpad za rok, bylo v roce 2019 vyvezeno celkem  4.514 kontejnerů na separovaný odpad.

Na sběrném dvoře mohou občané města bezplatně odevzdat nebezpečné odpady jako např. motorový olej, léky, barvy a rozpouštědla,  autobaterie, znečištěné obaly plastové i kovové, pneumatiky, polystyren a další. V rámci již zmíněného zpětného odběru rovněž lednice, mrazáky televizory, počítače, malé spotřebiče a také zářivky a výbojky. Za tyto služby město uhradilo částku 510 tis. Kč. Tato částka samozřejmě obsahuje také mzdové náklady na provoz sběrného dvora, který je otevřen 4 dny  v týdnu.  

Ve sběrném dvoře mohou občané odevzdat rovněž zelený odpad, stavební  a velkoobjemový odpad, jehož odvoz a likvidaci zajišťuje Správa města Soběslavi. SMS, s.r.o., zajišťuje rovněž obsluhu velkoobjemových kontejnerů pro likvidaci zeleného odpadu v průběhu roku, úklid černých skládek, vývoz odpadkových košů, odvoz odpadu ze hřbitova a další služby na úseku odpadového hospodářství. Za tyto služby město zaplatilo téměř 2,6 mil. Kč.

Pro úplnou informaci dále uvádíme údaj o produkci odpadu v loňském roce.   Celkové množství směsného komunálního odpadu dosáhlo 1909 t a velkoobjemového odpadu 377 t. Občané města v roce 2019 vytřídili 133 t papíru, 56 t plastů, 95 t skla, 5,5 t kovů a 4 t nápojových kartonů.

Jak je z výše uvedeného textu patrné, město Soběslav v roce 2019 doplácelo na likvidaci odpadu více než 3,1 mil. Kč. Tato částka se za posledních 5 let téměř zdvojnásobila a to především díky rozšíření provozu sběrného dvora a také výrazným navýšením kontejnerů na separovaný odpad instalovaných po městě.  Třídění odpadu se považuje za společenskou odpovědnost a zároveň je nejčastějším projevem šetrného chování k životnímu prostředí. Má však také praktické výhody. Menší objem směsného odpadu snižuje náklady obce, která hradí jeho uskladnění.

K. Borčová, OŽP MěÚ Soběslav

Datum vložení: 5. 8. 2020 10:34
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2023 12:46
Autor: Klára Borčová

Užitečné informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
6
26
6
27
6
28
6
29
7
30
7
1
7
2
4
3
5
4
4
5
4
6
5
7
7
8
4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
5
14
4
15
5
16
4
17
4
18
4
19
5
20
4
21
4
22
4
23
5
24
4
25
5
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
31
4
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Náměstí - kamera

Městské organizace