Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Soběslav
MěstoSoběslav

Odbor životního prostředí

Záplavová území vodních toků  - najdete dole na stránce pod Formuláři odboru v sekci Ostatní

1 - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

zopk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,79 kB
Staženo: 1,195×
Vloženo: 15. 1. 2020

2 - Žádost o vydání rybářského lístku

78.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 519,4 kB
Staženo: 1,021×
Vloženo: 6. 11. 2014

3 - Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad

Zadostoprominuti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 101,97 kB
Staženo: 1,139×
Vloženo: 3. 2. 2021

4 - Žádost o závazné stanovisko dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stacionární zdroje

1111.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,03 kB
Staženo: 1,305×
Vloženo: 6. 11. 2014

5 - Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zěmědělského půdního fondu

5ozp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 743,1 kB
Staženo: 1,961×
Vloženo: 21. 11. 2019

6 - Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence

75.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 72,66 kB
Staženo: 1,138×
Vloženo: 6. 11. 2014

7 - Vyrozumění o těžbě dřeva podle § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

72.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 72,1 kB
Staženo: 1,034×
Vloženo: 6. 11. 2014

8 - Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

68.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,15 kB
Staženo: 1,943×
Vloženo: 6. 11. 2014

9- Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění a zajištění kultur

65.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,44 kB
Staženo: 927×
Vloženo: 6. 11. 2014

10 - Žádost o povolení výjimky ze stanovené velikosti holé seče

66.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,89 kB
Staženo: 984×
Vloženo: 6. 11. 2014

11 - Žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět MÚ těžbu v porostech do 80 let věku

67.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 68,7 kB
Staženo: 1,062×
Vloženo: 6. 11. 2014

12 - Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

69.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 70,38 kB
Staženo: 828×
Vloženo: 6. 11. 2014

13 - Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku

71.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,43 kB
Staženo: 890×
Vloženo: 6. 11. 2014

14 - Žádost o udělení licence podle § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. odborného lesního hospodáře fyzické osobě

74.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 37,58 kB
Staženo: 929×
Vloženo: 6. 11. 2014

15 - Žádost o udělení licence podle § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. odborného lesního hospodáře právnické osobě

73.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 37,51 kB
Staženo: 880×
Vloženo: 6. 11. 2014

16 - Žádost o vydání loveckého lístku

77.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 313,93 kB
Staženo: 986×
Vloženo: 6. 11. 2014

17 - Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

70.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,18 kB
Staženo: 1,312×
Vloženo: 6. 11. 2014

18 - Žádost o vydání souhlasu k umístění stavby do 50 m od okraje lesa

63.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,57 kB
Staženo: 3,907×
Vloženo: 6. 11. 2014

19 - Žádost o vydání souhlasu k vydání rozhodnutí o změně a využití území do 50 m od okraje lesa

64.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,65 kB
Staženo: 982×
Vloženo: 6. 11. 2014

20 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

prilohac1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 447,16 kB
Staženo: 432×
Vloženo: 7. 11. 2018

21 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

prilohac2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 339,32 kB
Staženo: 344×
Vloženo: 7. 11. 2018

22 - Žádost o povolení k vypouštění OV do vod povrchových nebo o jeho změnu

prilohac3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,55 kB
Staženo: 348×
Vloženo: 7. 11. 2018

23 - Žádost o povolení k vypouštění OV do vod podzemních nebo o jeho změnu

prilohac4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,53 kB
Staženo: 316×
Vloženo: 7. 11. 2018

24 - Žádost o povolení k vypouštění OV do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

prilohac5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 307,87 kB
Staženo: 314×
Vloženo: 7. 11. 2018

25 - Žádost o povolení k vypouštění OV do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob nebo o jeho změnu

prilohac6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,23 kB
Staženo: 310×
Vloženo: 7. 11. 2018

26 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

prilohac7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,32 kB
Staženo: 373×
Vloženo: 7. 11. 2018

27 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům

prilohac8.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 386,67 kB
Staženo: 422×
Vloženo: 7. 11. 2018

29 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

prilohac10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,77 kB
Staženo: 311×
Vloženo: 7. 11. 2018

30 - Žádost o udělení souhlasu

priloha11.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,27 kB
Staženo: 373×
Vloženo: 3. 9. 2019

31 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

prilohac12.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,44 kB
Staženo: 442×
Vloženo: 7. 11. 2018

32 - Žádost o vyjádření

prilohac13.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,35 kB
Staženo: 538×
Vloženo: 7. 11. 2018

33 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

prilohac14.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,52 kB
Staženo: 490×
Vloženo: 7. 11. 2018

34 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

prilohac15.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,07 kB
Staženo: 346×
Vloženo: 7. 11. 2018

38 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

prilohac19.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,38 kB
Staženo: 313×
Vloženo: 7. 11. 2018

39 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

prilohac20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,77 kB
Staženo: 314×
Vloženo: 7. 11. 2018

40 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

prilohac21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,53 kB
Staženo: 309×
Vloženo: 7. 11. 2018

41 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

prilohac22.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 373,13 kB
Staženo: 286×
Vloženo: 7. 11. 2018

42 - Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

prilohac23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 470,39 kB
Staženo: 304×
Vloženo: 7. 11. 2018

43 - Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

prilohac24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,24 kB
Staženo: 300×
Vloženo: 7. 11. 2018

44 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

prilohac25.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,45 kB
Staženo: 299×
Vloženo: 7. 11. 2018

Dírenský potok - Návrh ZÚ (Soběslav - Přehořov)

dp-sit1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,48 MB
Staženo: 715×
Vloženo: 23. 11. 2015

Dírenský potok - Návrh ZÚ (Kvasejovice - Mezná)

dp-sit2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,35 MB
Staženo: 652×
Vloženo: 8. 10. 2015

Dírenský potok - Návrh ZÚ (Třebějice - Dírná)

dp-sit3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,76 MB
Staženo: 655×
Vloženo: 8. 10. 2015

Dírenský potok - Návrh AZ (Soběslav - Přehořov)

dp-zona1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,49 MB
Staženo: 669×
Vloženo: 23. 11. 2015

Dírenský potok - Návrh AZ (Kvasejovice - Mezná)

dp-zona2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,37 MB
Staženo: 673×
Vloženo: 8. 10. 2015

Dírenský potok - Návrh AZ (Třebějice - Dírná)

dp-zona3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,78 MB
Staženo: 645×
Vloženo: 8. 10. 2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 0,0 - 2,6)

dp-orto1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,01 MB
Staženo: 683×
Vloženo: 8. 10. 2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 2,6 - 5,6)

dp-orto2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,2 MB
Staženo: 692×
Vloženo: 23. 11. 2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 5,6 - 8,3)

dp-orto3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,24 MB
Staženo: 650×
Vloženo: 8. 10. 2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 8,3 - 11,0)

dp-orto4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,14 MB
Staženo: 600×
Vloženo: 8. 10. 2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 11,0 - 13,7)

dp-orto5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,96 MB
Staženo: 638×
Vloženo: 8. 10. 2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 13,5 - 16,0)

dp-orto6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2 MB
Staženo: 641×
Vloženo: 8. 10. 2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 16,0 - 19,1)

dp-orto7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,74 MB
Staženo: 622×
Vloženo: 8. 10. 2015

Černovický potok - Stanovené ZÚ (Soběslav)

CP-situace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,57 MB
Staženo: 509×
Vloženo: 10. 8. 2017

Černovický potok - Stanovená AZZÚ (Soběslav)

CP-zona.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,59 MB
Staženo: 556×
Vloženo: 10. 8. 2017

Černovický potok - Ortofoto ZÚ (Soběslav)

CP-ortofoto.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,73 MB
Staženo: 557×
Vloženo: 10. 8. 2017

Užitečné informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
6
13
6
14
6
15
6
16
6
17
6
18
6
19
6
20
6
21
6
22
6
23
6
24
6
25
6
26
6
27
6
28
6
29
6
30
8
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Náměstí - kamera

Městské organizace