Obsah

Zvěrotice

Typ: ostatní
Změna č.3 územního plánu obce Zvěrotice nabyla účinnost dne 23.12.2015.

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Zvěrotice nabyl účinnost dne 10.6.2008.

Územní plán obce Zvěrotice je k dispozici na Obecním úřadě Zvěrotice, na Městském úřadě Soběslav - odboru výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

Změna č. 1  územního plánu obce Zvěrotice

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Zvěrotice nabyla účinnost dne 12.2.2011.

Změna č. 2  územního plánu obce Zvěrotice

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Zvěrotice nabyla účinnost dne 8.5.2013.

Změna č. 3  územního plánu obce Zvěrotice

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Zvěrotice nabyla účinnost dne 23.12.2015.


Vytvořeno: 23. 12. 2015
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: Michal Turek