Obsah

Zlukov

Typ: ostatní
Změna č. 1 územního plánu obce Zlukov nabyla účinnosti dne 13.1.2018.

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Zlukov nabyl účinnost dne 27.5.2010.

Územní plán obce Zlukov je k dispozici na Obecním úřadě Zlukov, na Městském úřadě Soběslav - odboru výstavby a regionálního rozvoje, na Městském úřadě Veselí nad Lužnicí – odbor výstavby a životní prostředí a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.


Změna č. 1  územního plánu obce Zlukov

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 1 územního plánu obce Zlukov nabyla účinnost dne 13.1.2018.


Vytvořeno: 27. 5. 2010
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: Michal Turek