Obsah

Tučapy

Typ: ostatní
Změna územního plánu obce Tučapy nabyla účinnost dne 11.9.2013.

Územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Tučapy nabyl účinnost dne 16.10.2010.

Územní plán obce Tučapy je k dispozici na Obecním úřadě Tučapy, na Městském úřadě Soběslav - odboru výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

Změna č. 1  územního plánu obce Tučapy

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Tučapy nabyla účinnost dne 11.9.2013.


Vytvořeno: 11. 9. 2013
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: Michal Turek