Obsah

Soběslav

Typ: ostatní
Změna č. 1 územního plánu města Soběslav nabyla účinnosti dne 11.7.2017.

Územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Soběslav nabyl účinnost dne 27.4.2012.

Územní plán města Soběslav je k dispozici na Městském úřadě Soběslav - odboru výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.


Změna č. 1  územního plánu města Soběslav

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 1 územního plánu města Soběslav nabyla účinnost dne 11.7.2017.


Vytvořeno: 27. 4. 2012
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: Michal Turek