Obsah

Roudná

Typ: ostatní
Územní plán obce Roudná nabyl účinnosti den 17.7.2015.

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Roudná nabyl účinnost dne 17.7.2015.

Územní plán obce Roudná je k dispozici na Obecním úřadě Roudná, na Městském úřadě Soběslav - odboru výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.


Vytvořeno: 9. 9. 2015
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: