Obsah

Mezná

Typ: ostatní
Změna č. 1 územního plánu obce Mezná nabyla účinnosti dne 11.7.2017.

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Mezná nabyl účinnost dne 9.11.2010.

Územní plán obce Mezná je k dispozici na Obecním úřadě Mezná, na Městském úřadě Soběslav - odboru výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.
 

Změna č. 1  územního plánu obce Mezná

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Mezná nabyla účinnost dne 11.7.2017.


Vytvořeno: 9. 11. 2010
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: Michal Turek