Obsah

Komárov

Typ: ostatní
Změna č. 3 územního plánu obce Komárov nabyla účinnosti dne 6.12.2017.

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Komárov nabyl účinnost dne 5.7.2011.

Územní plán obce Komárov je k dispozici na Obecním úřadě Komárov, na Městském úřadě Soběslav - odboru výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

 

Změna č. 1  územního plánu obce Komárov

Změna územně plánovací dokumentace vydaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Komárov nabyla účinnost dne 19.12.2014
 

Změna č. 2 územního plánu obce Komárov nebyla dosud vydána.
 

Změna č. 3  územního plánu obce Komárov

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Komárov nabyla účinnost dne 6.12.2017.

 

 


Vytvořeno: 19. 12. 2014
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: Michal Turek