Obsah

Katov

Typ: ostatní
Územní plán obce Katov nabyl účinnost dne 23.12.2014.

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Katov nabyl účinnost dne 23.12.2014.

Územní plán obce Katov je k dispozici na Obecním úřadě Katov, na Městském úřadě Soběslav - odboru výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.


Vytvořeno: 23. 12. 2014
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: