Obsah

Hlavatce

Typ: ostatní
Změna č. 1 územního plánu obce Hlavatce nabyla účinnosti dne 11.10.2015.

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Hlavatce nabyl účinnost dne 3.3.2012.

Územní plán obce Hlavatce je k dispozici na Obecním úřadě Hlavatce, na Městském úřadě Soběslav - odboru výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.
 

Změna č. 1  územního plánu obce Hlavatce

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Hlavatce nabyla účinnosti dne 11.10.2015.


Vytvořeno: 3. 3. 2012
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: Michal Turek